Поместные Православные Церкви

Święto kaplicy akademickiej w Warszawie

Польская Православная Церковь - 5 часов 41 мин. назад

Dnia 24 maja 2024 r. w kaplicy akademickiej działającej przy Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie uroczyście obchodzono pamięć św. św. braci Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian.

Uroczystości, którym przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa, rozpoczęły się dzień wcześniej całonocnym czuwaniem, podczas którego oprócz tekstów poświęconych świętym Braciom, wybrzmiewały stichery i pieśni triodionu paschalnego.

W trakcie św. Liturgii przeczytany został fragment Ewangelii wg św. Mateusza, w którym Jezus Chrystus poucza swoich uczniów, aby byli światłością świata i niezachwianą postawą dawali przykład do naśladowania. Powyższe słowa Zbawiciela znalazły odbicie w życiu świętych Braci, stąd Cerkiew tytułuje ich „równych apostołom”.

Kazanie wygłosił ks. Nikita Kazakiewicz, wikariusz parafii pw. św. Trójcy w Hajnówce. Kaznodzieja podkreślił znaczenie trudu św. św. Cyryla i Metodego wśród narodów słowiańskich, oczekujących na światłość wiary chrześcijańskiej. Współczesny chrześcijanin powinien być wdzięczny Opatrzności Bożej, która spowodowała, że nasi przodkowie otrzymali dar wiary i możemy kultywować to bogactwo po dziś dzień. Ową wdzięczność chrześcijanie powinni wyrażać głównie poprzez aktywne i świadome życie cerkiewne, ale i poprzez naukę języka cerkiewnosłowiańskiego i edukowanie w tym zakresie młodego pokolenia.

W święcie brały udział dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. abpa Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim na czele z ks. mitratem Jerzym Bogacewiczem, proboszczem parafii pw. Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, dyrektor szkoły Eugenią Wasiluk oraz nauczycielami i pracownikami placówki. Uczniowie, pod dyrekcją Marty Zinkiewicz, wraz z miejscowym chórem upiększyły śpiewem świąteczne uroczystości.

Po zakończeniu św. Liturgii miało miejsce wychwalenie świętych poprzez śpiew troparionu, kondakionu, megalinarionu i tradycyjne życzenia wielu lat. Następnie głos zabrał Jego Eminencja metropolita Sawa, podkreślając, że budynek, w którym znajduje się kaplica, zajmuje szczególnie ważne miejsce w życiu Cerkwi. Tu modlili się nasi przodkowie, którzy sto lat temu otrzymali autokefalię m.in. metropolici Dionizy i Tymoteusz, biskupi, św. Grzegorz Peradze, profesorowie i studenci. Warunkiem prawidłowego rozwoju młodego pokolenia prawosławnych chrześcijan jest pamięć i szacunek względem przeszłości. Wyraża się to w podtrzymywaniu bogatej, słowiańskiej tradycji i naśladownictwie mądrości minionych pokoleń. Ponadto hierarcha wskazał na konieczność pokuty, jako warunku rozpoczęcia życia duchowego każdego chrześcijanina, a także na apostolski i misyjny charakter życia każdego z nas. Wiele uwagi Jego Eminencja poświęcił bogactwu języka cerkiewnosłowiańskiego jako języka liturgicznego Cerkwi prawosławnej w Polsce. Na koniec Jego Eminencja podziękował duchowieństwu kaplicy, na co dzień posługującemu w kaplicy, dyrekcji i administracji Centrum Kultury Prawosławnej, mieszkańcom Metropolitalnego Domu Studenta, chórowi, przybyłym gościom z Bielska Podlaskiego oraz wszystkim obecnym tego dnia i modlącym się w świątyni. Metropolita Sawa życzył wszystkim wytrwałości w działaniach dla dobra Cerkwi.

Obecni w świątyni wierni mieli okazję zapoznać się z wystawą archiwalnych fotografii poświęconych 100-leciu autokefalii.

 

Karion Szeszko

zdjęcia: protodiakon Igor Kutovyi, Irena Łozowik

 

Bielsk Podlaski: pamięć śww. Cyryla i Metodego

Польская Православная Церковь - 5 часов 43 мин. назад

24 maja Cerkiew prawosławna obchodzi pamięć św. św. równych apostołom Cyryla i Metodego. Jest to jedno ze świąt obchodzonych w parafii Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim.

Nabożeństwom w przededniu i w dniu święta przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz w asyście przybyłego duchowieństwa.

Podczas małego wejścia na św. Liturgii arcybiskup Grzegorz nagrodził ks. Tomasza Kosińskiego prawem noszenia krzyża z ozdobami.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Teodor Wieremiejuk, który przypomniał zebranym jak wielki trud ponieśli święci bracia, którzy nie tylko od podstaw stworzyli gramatykę i strukturę języka cerkiewnosłowiańskiego, ale byli również tymi, którzy uczyli słów Ewangelii. Kaznodzieja zaznaczył, że współczesny człowiek, mając przed sobą wiele trudności, chcąc zbliżyć się do Boga, musi kierować się wiarą, odwagą, gorliwością, cnotami, którymi kierowali się święci bracia. Współczesne czasy nie pomagają w rozumieniu czym jest prawdziwa wiara, aczkolwiek każdy uczy się i rozwija każdego dnia. Jeżeli człowiek wykaże się zainteresowaniem wówczas, nauczy się i zrozumie jak otworzyć serce i zbliżyć się do Zmartwychwstałego Chrystusa.

Zwieńczeniem świątecznych uroczystości była doksologia śww. Cyryla i Metodego. Na zakończenie arcybiskup Grzegorz zwrócił się do wiernych, mówiąc o nasilającym się kryzysie, który prowadzi nie tylko do odrzucenia języka, który zawdzięczamy świętym braciom, ale również odrzucenia nauczania Cerkwi. Ewangelia, tradycje i cała teologia stają się czymś niepotrzebnym, a większą uwagę przywiązujemy do wartości materialnych. W celu uniknięcia zguby warto zgłębiać nie tylko swoją wiedzę, ale przede wszystkim rozwijać swoją wiarę, aby nie zatracić swojego człowieczeństwa.

Jego Ekscelencja podziękował wszystkim zebranym na świątecznych uroczystościach za wspólną modlitwę, a w szczególności miejscowemu proboszczowi, jego współpracownikom, chórowi oraz radzie parafialnej.

Następnie proboszcz, ks. Jan Szmydki podziękował arcybiskupowi Grzegorzowi za przewodniczenie świątecznym nabożeństwom, po czym słowa wdzięczności za trud włożony w życie parafii skierował do Eugeniusza Pugacewicza, który zakończył piastować funkcję zastępcy starosty. Za wieloletnią pracę dla dobra Cerkwi ustępującego zastępcę starosty nagrodzono Orderem św. Marii Magdaleny.

 

tekst i zdjęcia: ks. Piotr Trochimczuk

Clergy Wives Online Retreat to be held June 1

The canonization of a human being is the ultimate proof of God’s love: He cares for us so much that he enables us to live a life filled with His light, and to shine that light out to the world. Not every person achieves this, of course, but those who do can be canonized by the Church and…

В издательстве Минской духовной семинарии вышла монография о Митрополите Антонии (Мельникове) (1924–1986)

23 мая 2024 года издательство Минской духовной семинарии выпустило книгу протоиерея Николая Аникеева «Митрополит Антоний (Мельников): жизнь и церковная деятельность». В основании книги лежит текст диссертации на соискание ученой степени кандидата богословия, защищенной автором в 2004 году в Минской духовной академии.

В день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла Патриарший Экзарх всея Беларуси сослужил Предстоятелю Русской Православной Церкви за Литургией в Храме Христа Спасителя

24 мая 2024 года, в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день также отмечаются День славянской письменности и культуры и тезоименитство Святейшего Патриарха Кирилла.

В Минске состоялись торжества в честь дня памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла и Дня славянской письменности и культуры

По благословению Митрополита Минского и Заславского Вениамина Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе возглавил епископ Несвижский Авксентий, викарий Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

В Новочеркасске прошло торжественное закрытие выставки Могилевской епархии «Царская семья. Восхождение»

22 мая 2024 года в Новочеркасске, под сводами Патриаршего воинского Вознесенского собора прошло торжественное закрытие выставки Могилевской епархии «Царская семья. Восхождение».

В Гродно прошли научные чтения, посвященные памяти Митрополита Иосифа (Семашко)

Мероприятие было приурочено к состоявшемуся в этот же день торжественному открытию на территории Гродненского Рождество-Богородичного женского монастыря бюста Митрополита Иосифа. Организаторами форума выступили Белорусская Православная Церковь и Гродненский государственный университет.

Патриарший Экзарх совершил Божественную литургию в Рождество-Богородичном митрополичьем женском монастыре города Гродно

23 мая 2024 года, в день памяти апостола Симона Зилота, Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Божественную литургию в Рождество-Богородичном митрополичьем женском монастыре города Гродно.

На территории Гродненского Рождество-Богородичного женского монастыря состоялось открытие и освящение бюста Митрополита Иосифа (Семашко)

В церемонии открытия приняли участие Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси; председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник, председатель Гродненского городского исполнительного комитета Андрей Хмель, советник-посланник посольства Российской Федерации Владимир Ваньке и другие почетные гости.

АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ. Богослужения в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских

24 мая 2024 года в Минске состоятся торжества в честь дня памяти создателей славянской азбуки и первых переводчиков богослужебных книг на славянский язык – равноапостольных Мефодия и Кирилла, а также Дня славянской письменности и культуры.

Митрополит Вениамин принял участие в заседании общественно-консультативного совета по вопросам образования при Министерстве образования Республики Беларусь

В ходе работы состоялось обсуждение актуальных вопросов взаимодействия Министерства образования с Белорусской Православной Церковью в области совершенствования школьных учебных и методических пособий.

Uroczystości 100-lecia uzyskania autokefalii – Białystok

W dniach 21-22 maja w białostockiej Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy, odbyły się uroczystości poświęcone jej patronowi św. Mikołajowi Arcybiskupowi Miry Licejskiej. Tegoroczne święto Katedry połączone zostało z diecezjalnymi obchodami związanymi z jubileuszem 100-lecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył zwierzchnik Cerkwi w Polsce, JE Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski. W nabożeństwie uczestniczyli także IE Najprzewielebniejsi: Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz, Arcybiskup Bielski Grzegorz oraz Biskup Supraski Andrzej. Ponadto w świątyni obecni byli zaproszeni goście: rzymskokatolicki metropolita białostocki arcybiskup Józef Guzdek, wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz przewodnicząca Rady Miasta Białegostoku Katarzyna Jamróz

Tuż przed rozpoczęciem Liturgii Metropolita Sawa dokonał poświęcenia tablicy upamiętniającej 100 lat od uzyskania autokefalii przez Cerkiew w Polsce.  Po zakończonej Liturgii sprawowany był molebien podczas którego wznoszone były modlitwy dziękczynne za 100 lat samodzielności administracyjnej Cerkwi w Polsce.

Metropolita Sawa w swoim słowie powiedział m.in., że dziękuje św. Mikołajowi, że może być w dniu dzisiejszym w Białymstoku. Jak podkreślił, wszyscy przeżywamy okres szczególny, okres paschalny, kiedy wspominany niezrozumiałe dla rozumu ludzkiego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest to cud na cudami. Bogoczłowiek Jezus dokonał tego, by nastąpiło przymierze upadłego człowieka Adama z Bogiem. Poprzez śmierci Jezusa nastąpiło odnowienie przymierza i nowa łączność ludzkości ze swoim stwórcą Bogiem.

Dziś mamy XXI wiek, kontynuował Metropolita Sawa, różnie pojmujemy Zmartwychwstanie. Ale prawda o jego zmartwychwstaniu będzie trwać, aż do jego powtórnego przyjścia, kiedy nastąpi nowa ziemia i nowe niebo, wtedy kiedy nastąpi zjednoczenie ludzkości i całego kosmosu. Bowiem jesteśmy małym kosmosem, cząstką małego wszechświata i to co dzieje poprzez Zmartwychwstanie Chrystusa ma odbicie w całym kosmosie. (…) W stołecznej świątyni Hagia Sophia jest fresk na którym widnieje wydarzenie jak św. Mikołaj uderza Ariusza w twarz. Jak podkreślił Metropolita Sawa, uderzył symbolicznie w naturę ludzką, która nie chciała zrozumieć co znaczy wcielenie Boga. Czy ktoś wierzy czy też nie wierzy w zmartwychwstanie, Chrystus daje możliwość szczęścia tu na ziemi i tego wiecznego w niebie. Zależne jest to od nas samych. Prawda ta budowała wiele pokoleń i niech utwierdza i nas żyjących w XXI wieku. (…) Nasi przodkowie Wiślanie i Polanie przyjęli obrządek bizantyjski jeszcze wcześniej niż w Kijowie, a święci Bracia Cyryl i Metody przynieśli na naszą ziemię wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa. Ta wiara po dzień dzisiejszy pomimo wielu trudności trwa na naszych ziemiach, także tu na Podlasiu. Zwierzchnik w Cerkwi w Polsce zaapelował do zebranych, aby imię Boże było zawsze wychwalane, a w imieniu Bożym walczyć ze złem, którego obecnie jest bardzo dużo na świecie.

Jak zauważył Metropolita, Cerkiew sama w swej istocie nie ma granic. Jej granice administracyjne powstały jedynie po  to, by ułatwić zarządzanie parafami, diecezjami czy metropoliami. Istota Cerkwi zawiera się w  słowach Zbawiciela, który powiedział, że tam gdzie dwóch lub trzech będzie zebranych w imię moje tam i Ja będę pośród nich.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Metropolita Sawa zwrócił się do gospodarza uroczystości Arcybiskupa Jakuba, dziękując mu za jego trud jako biskupa białostockiego. W uznaniu za jego działalności oraz jubileusz 25-lecia od momentu objęcia tronu biskupów białostockich Metropolita Sawa nagrodził Arcybiskupa Jakub orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny I stopnia.

W swoim wystąpieniu, Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podkreślił, że długo można mówić o znaczeniu Kościoła Prawosławnego dla polskiej, a w szczególności podlaskiej tradycji i kultury. Jego dziedzictwo jest nierozłącznie zjednoczone z naszą historią. Jego kulturowe bogactwo jest bogactwem naszej ojczyzny. Wojewoda wyraził wdzięczność zgromadzonym tu kapłanom za ich niełatwą i ciężką codzienną posługę, zaś wszystkim wiernym Kościoła prawosławnego– życzyć, by mógł się on stale rozwijać wraz z wolną i niepodległą Polską.

Jubileuszowe życzenia złożył także marszałek Łukasz Prokorym. Podkreślił, że bogactwem województwa podlaskiego jest jego różnorodność narodowa, kulturowa i religijna. Marszałek wyraził radość z powodu tego, że ogromny wkład w realizację tych wartości wnosi społeczność prawosławna naszego regionu. Zapewnił również, że podlaskie jest miejscem, gdzie w pełni mogą być realizowane ekumeniczne wartości.

Rzymskokatolicki Metropolita białostocki wyraził wdzięczność Arcybiskupowi Jakubowi za życzliwość okazaną, gdy przybył do Białegostoku przed dwoma laty, a także za przyjaźń i normalność we wzajemnych relacjach. Z okazji podwójnego jubileuszu życzył Władyce dalszej dobrej współpracy obu Kościołów, gdyż – jak podkreślił jest jeszcze wiele wspólnie do zrobienia. Musimy dać światu przykład jedności i wzajemnego szacunku, wszak tego oczekuje od nas Bóg, a także ludzie. Piszmy więc dalej tę wspaniałą historię Kościoła prawosławnego i katolickiego tu, na Podlasiu – dodał abp Guzdek.

Arcybiskup Jakub serdecznie podziękował przybyłym Hierarchom za wspólną modlitwę, a przybyłym zaproszonym gościom za uczestnictwo w tak ważnym dla białostockiej Cerkwi wydarzeniu.

protodiakon Wiaczesław Perek

fotoreportaż autora i Jarosława Charkiewicza

Pamięć św. Mikołaja w hajnowskim soborze św. Trójcy

Dzień przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari jest jednym z trzech, szczególnie uroczyście obchodzonych świąt, w parafii św. Trójcy w Hajnówce.

W dniach 21 – 22 maja 2024 r. świątecznym uroczystościom w Hajnówce przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski. W wigilię święta Jego Ekscelencja w asyście duchowieństwa Dekanatów Hajnowskiego i Siemiatyckiego odprawił  całonocne czuwanie.

W dniu święta, przed rozpoczęciem głównej św. Liturgii, biskupa Pawła witały władze samorządowe, przedstawiciele hajnowskiego koła terenowego Bractwa śww. Cyryla i Metodego, młodzież, dzieci oraz rada parafialna. Przed rozpoczęciem św. Liturgii, Jego Ekscelencja biskup Paweł udzielił chirotesii lektorskiej Iwo Cyunczykowi, studentowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zaangażowanemu w życie parafii soborowej.

Podczas małego wejścia biskup Paweł nagrodził prawem noszenia mitry, wikariusza parafii św. Jana Chrzciciela, ks. prot. Jerzego Ignatowicza. Nagrodzony kapłan, po odczytaniu fragmentu świątecznej Ewangelii, zwrócił się z pouczeniem do licznie zebranych wiernych. Przypomniał życie św. Mikołaja, podkreślając gorliwą wiarę świętego oraz Jego niezwykłe oddanie pasterskiej służbie. Wskazał Go jako wzór do naśladowania, nie tylko dla duchownych, ale dla wszystkich wiernych. Św. Mikołaj doskonale wiedział, co w życiu człowieka jest najcenniejsze. Dlatego bez reszty poświęcił się służbie Bogu i ludziom. Nie dbając o dobra doczesne, poświęcił swe życie, aby gromadzić bogactwa duchowe…

Zwieńczeniem świątecznych uroczystości była procesja, po której biskup Paweł podziękował zebranym za wspólną modlitwę, przekazując słowa świątecznych pozdrowień i arcypasterskie błogosławieństwo Jego Eminencji metropolity Sawy. Jego Ekscelencja, życzył duchowieństwu i wiernym  obfitych łask Bożych i nieustającej opieki św. Mikołaja.

ks. Mariusz Jurczuk

zdjęcia: ks. Nikita Kazakiewicz

 

Высокопреосвященный Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир молитвенно отметил 50-летие своего служения в священном сане

Отечество свое, Миры Ликийския, не оставль духом,/ во премирный град Барский преславно телом пренесеся, архиерею Николае./ И оттуду множество человеческое своим пришествием возвеселил еси/ и болящия исцелил еси./ Темже тя молим, святителю Николае,/ моли Христа Бога,/ да спасет души наша (Тропарь гл. 4).

22 мая 2024 года, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087), Предстоятель Православной Церкви Молдовы Высокопреосвященный Митрополит Владимир возглавил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе.

Пять десятилетий назад, 22 мая 1974 года, в этот день Высокопреосвященный Митрополит Владимир был рукоположен епископом Смоленским и Вяземским Феодосием (Процюком) в сан диакона в Успенском кафедральном соборе города Смоленска.

В сей праздничный день, Его Высокопреосвященству сослужили: Преосвященные викарные епископы Сорокский Иоанн, Орхейский Силуан, Кэприянский Филарет, митрофорный протоиерей Вадим Кейбаш, секретарь Молдавской митрополии, соборное духовенство.

После сугубой ектеньи Преосвященный епископ Сорокский Иоанн вознес благодарственную молитву ко Господу за все благодеяния, ниспосланные Предстоятелю Православной Церкви Молдовы.

Богослужебные песнопения исполняли большой соборный хор под управлением дирижера Ангелины Ангени и мужской архиерейский хор Куркиевкого Богородице-Рождественского мужского монастыря под управлением дирижера Димитрия Буга.

По окончании Божественной литургии Высокопреосвященный Митрополит Владимир совершил славление перед чтимым образом святителя Николая Чудотворца.

В продолжении, Преосвященный викарный епископ Сорокский Иоанн поздравил от имени Синода Православной Церкви Молдовы Высокопреосвященного Митрополита Владимира с 50-летием служения в священном сане. От лица соборного духовенства Владыку Митрополита поздравил ключарь кафедрального собора Рождества Христова и секретарь Молдавской митрополии митрофорный протоиерей Вадим Кейбаш, пожелав Его Высокопреосвященству долгих и благословенных лет жизни, а также помощи Божией в высоком и ответственном служении нашей Святой Православной Церкви.

Пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с Обществом и СМИ

Сообщение Высокопреосвященный Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир молитвенно отметил 50-летие своего служения в священном сане появились сначала на Православная Церковь Молдовы.

Патриарший Экзарх совершил освящение хоругви с образом святителя Николая Чудотворца для Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета

22 мая 2024 года в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил молебное пение и освятил хоругвь с образом святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, для Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета.

Митрополит Вениамин возглавил престольное торжество в Никольском храме города Минска

По окончании богослужения Митрополит Вениамин поздравил духовенство и прихожан храма с престольным праздником и с 20-летием освящения храма.

Фестиваль «Жыровіцкае свята» собрал 16 хоровых и творческих коллективов из разных регионов Беларуси

19 мая 2024 года, в канун праздника иконы Божией Матери, именуемой «Жировичская», по благословению архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия в агрогородке Жировичи прошел открытый музыкальный фестиваль «Жыровіцкае свята». Организовали мероприятие Новогрудская епархия и отдел культуры Слонимского районного исполнительного комитета.

Ниина-Маарит Раутамяки – церковный работник 2023 года

Члены правления профсоюзного отделения Работники Православной церкви из числа предложенных кандидатов избрали достойного титула «Церковный работник года». Читать дальше

Brooklyn, NY: Archbishop Gabriel of Montreal officiates Patronal Feast of Holy Myrrhbearers Church

On May 19, the Sunday of the Myrrh-bearing Women, with the blessing of Metropolitan Nicholas of Eastern America & New York, Archbishop Gabriel of Montreal & Canada performed an archpastoral visit to Holy Myrrhbearers Church in Brooklyn, NY, where he celebrated Divine Liturgy on the occasion of the parish’s patronal feast.

Страницы

Подписка на САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ сбор новостей - Поместные Православные Церкви