Поместные Православные Церкви

OCA to take Second Annual Collection for the Diocese of Alaska

December 10, 2023, the Sunday before the feast day of Saint Herman of Alaska, is the second annual collection for the Orthodox Church in America’s Diocese of Alaska. His Grace Bishop Alexei spoke at 20th All-American Council in Baltimore, MD…

В Минске состоится II Республиканская научно-практическая конференция «Образовательные программы духовного образования: опыт прошлого и перспективы будущего»  

Организаторами мероприятия выступают Синодальный отдел религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви и Минская духовная академия.

Дайджест публикаций и сюжетов в СМИ о Белорусской Православной Церкви: ноябрь 2023 года

Информация подготовлена по материалам интернет-сайтов республиканских периодических изданий, телеканалов и других источников.

New York City: On Eve, Feast of Entry of the Most Holy Theotokos into the Temple, Metropolitan Nicholas officiates Divine Services in Synodal Cathedral

On December 3, the 26th Sunday after Pentecost, on the eve of the great feast of the Entry of the Most Holy Theotokos into the Temple, Metropolitan Nicholas of Eastern America & New York, First Hierarch of the Russian Church Abroad, officiated the festal divine services in the Synodal Cathedral of the Sign in New York City.

В программе «Прикосновение к свету» на телеканале СТВ вышло интервью с генеральным директором Национальной библиотеки Беларуси Вадимом Гигиным [ВИДЕО]

О том, какое влияние оказало принятие Православия на становление и судьбу нашего народа от Полоцкого и Туровского княжеств до настоящего времени, с собеседником поговорил ведущий программы, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви Олег Лепешенков.

Краткий обзор основных событий в епархиях Белорусского Экзархата за прошедшую неделю (с 27 ноября по 3 декабря)

Информация подготовлена по материалам сайтов епархий и других официальных интернет-источников.

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы Митрополит Вениамин совершил Божественную литургию во Введенском женском монастыре в деревне Богуши

4 декабря 2023 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Божественную литургию во Введенском митрополичьем женском монастыре в деревне Богуши Сморгонского района Гродненской области.

XLI zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

W dniu 2 grudnia 2023 r. w Szczecinie miało miejsce XLI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele bractw parafialnych i diecezjalnych oraz ich opiekunowie duchowi.

Większość uczestników Walnego Zgromadzenia przybyła do Szczecina w piątkowy wieczór, podróżując głównie transportem kolejowym w zorganizowanych grupach. Oficjalna część spotkania rozpoczęła się w sobotni poranek św. Liturgią celebrowaną w szczecińskiej cerkwi św. Mikołaja przez Jego Ekscelencję arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego w asyście kilkunastu duchownych. U drzwi świątyni hierarchę powitali przedstawiciele młodzieży, członkowie rady parafialnej i chóru dziecięcego oraz ks. Paweł Szwed, opiekun duchowy Zarządu Centralnego BMP.

Na zakończenie św. Liturgii arcybiskup Jerzy odczytał list Jego Eminencji metropolity Sawy skierowany do młodzieży. Jego Eminencja wyraził smutek z powodu niemożności bycia tego dnia z młodzieżą. Arcypasterz przekazał zebranym okolicznościowe życzenia i ojcowskie błogosławieństwo, przypominając o obowiązkach każdego członka Bractwa tj. podążaniu ścieżką wyznaczoną przez poprzedników, byciu wiernymi nauczaniu Chrystusa. Metropolita Sawa zachęcił  Bractwo do włączenia się w rozpoczynające się szerokie obchody setnej rocznicy uzyskania niezależności przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Następnie arcybiskup Jerzy pełniący honory gospodarza przywitał wszystkich przybyłych na Walne Zgromadzenie. Jego Ekscelencja podkreślił ogromną wagę bycia świadomym prawosławnym – nie tylko w sensie kulturowym, ale przede wszystkim duchowym. Przestrzegł zebranych przed pokusą usprawiedliwiania negatywnych zjawisk współczesnego świata specyfiką czasów w których żyjemy. Hierarcha przypomniał, że każdy z nas żyje w momencie, który został wybrany przez Boga i uznany przez Niego za najlepszy dla naszego zbawienia.

W dalszej kolejności wszyscy zebrani udali się do budynku Urzędu Miasta w Szczecinie, gdzie zaplanowano obrady Walnego Zgromadzenia. Jego Ekscelencję arcybiskupa Jerzego, ks. Pawła Stefanowskiego, proboszcza parafii prawosławnej w Szczecinie, delegatów poszczególnych struktur Bractwa i ich opiekunów powitała Gabriela Nowaszewska, przewodnicząca Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. W imieniu prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, przybyłą młodzież przywitała Olga Wasieńko-Stefanowska, życząc owocnych obrad oraz owocnego pobytu w stolicy województwa zachodniopomorskiego.

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zaprezentowały zostały sprawozdania z działalności Zarządu Centralnego Bractwa za miniony rok. Przedstawiono raport Komisji Rewizyjnej i jej ocenę działalności władz BMP. Delegaci mogli zapoznać się z kalendarium Bractwa na nadchodzący rok, podjęto również dyskusję nad bieżącymi sprawami i problemami, z którymi spotyka się młodzieżowa organizacja naszej Cerkwi. Podczas Walnego Zgromadzenia przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Centralnego oraz Komisji Rewizyjnej Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, w wyniku których do wspomnianych struktur dołączyły kolejno Nikola Kozieja oraz Monika Andrzejuk.

Po zakończeniu obrad delegaci udali się do szczecińskiej cerkwi parafialnej, gdzie uczestniczyli w całonocnym czuwaniu. Ostatnim punktem programu zjazdu młodzieży była poranna św. Liturgia. Po śniadaniu, które przygotowali wierni szczecińskiej parafii, zebrana młodzież wyruszyła w drogę powrotną do swoich domów.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Zgodnie ze statutem Bractwa, uczestniczyć z prawem głosu mogą w nim osoby powyżej 16. roku życia, delegaci bractw parafialnych oraz zarządów diecezjalnych i Zarządu Centralnego. Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane co najmniej raz do roku, zaś do jego kompetencji należy, m.in. wybór członków Zarządu Centralnego Bractwa i jego przewodniczącego, udzielanie im absolutorium, podejmowanie uchwał wiążących dla całej organizacji, uchwalanie zmian w statucie, nadawanie tytułu honorowego członka Bractwa.

 

Grzegorz Garbuz

zdjęcia: Adam Matyszczyk

 

21 ноября/4 декабря — Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

 В этот день Святая Православная Церковь вспоминает дивное событие, которое произошло более двух тысячелетий тому назад: в Иерусалимский храм была приведена Пресвятая Дева, Матерь Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Из Священного Предания нашей Церкви мы знаем о том, что праведные Иоаким и Анна, родители Преблагословенной Девы Марии, дали обет Богу, обещав Ему: если от них родится столь долгожданное чадо, то они посвятят его Богу.

Пречистая Богоотроковица Мария до трех лет жила в доме Своих родителей в городе Назарет. Когда же Ей исполнилось три года, Иоаким и Анна поспешили исполнить свое обещание Богу о принесении Ему в дар предивно родившейся Дочери. Они созвали в Назарет родственников, пригласили в свой дом также назаретских девиц и приготовили много свечей. Ко дню путешествия в Иерусалим Анна украсила Пречистую Марию с царским великолепием. Об этом сохранились свидетельства в словах древних святых отцов Церкви.

Так, святой Иаков, архиепископ Иерусалимский, в слове на Рождество Пресвятой Богородицы от лица Иоакима говорит: «Призовите чистых еврейских дочерей. Пусть возьмут зажженные свечи». Святой Герман, Патриарх Константинопольский, в уста праведной Анны влагает слова: «Я воздаю Господу ныне обеты, изреченные мною в скорби. Ради того я собрала девиц со свечами, призвала священников и родных и всем говорю: «Все сорадуйтесь со мною. Сегодня и я явлюсь, как мать, приводя мою Дочь не земному царю, но Небесному Богу».

После подготовки к путешествию Иоаким и Анна торжественно повели свою святую Дочь в Иерусалим. Шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими остановками для отдыха.

Девы с зажженными свечами шли впереди процессии. За ними следовали Иоаким и Анна и вели за руку Преблагословенную Дочь, шедшую между родителями. Шествие замыкали родные и знакомые. По словам святых отцов, Богоотроковице на пути в Иерусалим, по Божию велению, незримо сопутствовали бесплотные Ангелы и окружали Её.

Наконец, процессия достигла Иерусалимского храма. Навстречу ей с пением вышли священники во главе с архиереем Захарией. Праведная Анна подвела святую Марию к самому церковному входу и сказала Ей: «Иди, Дочь, к Богу, давшему мне Тебя,— благосердому Владыке. Войди в Господню Церковь, Радость и веселие мира». Затем, обращаясь к Захарии, своему родственнику, Анна сказала: «Приими, Захария, непорочный ковчег и кадильницу невещественного Угля — мою Богодарованную Дочь. Введи Ее в гору святыни, в уготованное Ей Божие жилище, пока Бог не изволит совершить определенное о Ней».

Входом в Иерусалимский храм, как известно, служила площадка, к которой вели с земли пятнадцать ступеней по числу пятнадцати псалмов, воспевавшихся здесь священниками и левитами. Иоаким и Анна поставили Отроковицу на первой ступени. На прочие же 14 ступеней Она взошла Сама и очень быстро без всякой поддержки стала на верху церковного помоста, укрепляемая невидимой Божией силой. Такому восхождению, доступному только взрослым людям, удивились все присутствующие и особенно св. Захария. Как исполненный Святого Духа пророк, он сказал Анне: «Благословен твой Плод, жена; преславны твои ложесна и Приведенная тобою».

После того он взял за руку святую Марию и повел Ее во святилище со словами: «Гряди, Свет для лежащих во тьме, новое и Божественнейшее дарование. Войди в радость, в Церковь Господа Твоего: теперь — в земную, позже — в горнюю». Богоотроковица же шла по дому Господню, как по чертогу, с великой радостью и играя. Малая возрастом, Она была уже благодатно совершенна.

Из святилища Захария, к удивлению всех, повел Ее за вторую завесу храма, то есть во Святое святых, и там указал Ей место молитвы. Причиной такоro непонятного многим нарушения Моисеева закона о Святом святых было следующее. Захария, по внушению Божию и просвещению благодатию, вдруг уразумел тогда, что символическое нахождение кивота Завета во Святая святых собственно обозначало постоянное стояние там на молитве Живого Кивота Божия— Пресвятой Марии. В силу этого откровения он без всякого сомнения и колебания и вопреки закону ввел сюда Пречистую.

Иоаким и Анна завершили торжество приведения Богоотроковицы на жительство в храм принесением жертв и всесожжением. Вслед затем, благословленные Первосвященником, они возвратились в назаретский свой дом со всеми родственниками, веселясь духом и благодаря Бога за все.

Пресвятая Мария в начале своей жизни при храме была помещена в здании для девиц. В разъяснение этого замечания необходимо сказать, что Иерусалимский храм имел много жилых помещений, примыкающих к церковной стене с внешней ее стороны. Расположенные кругом с небольшими промежутками, эти помещения представляли из себя трехэтажные здания, равные высотой церковной стене. Внутри каждого здания имелись удобные для жилья комнаты. Упомянутые столпообразные сооружения как бы подпирали и утверждали ограду храма и были заселены посвященными Богу девами, вдовицами, хранившими до кончины свою чистоту по обету, назореями (членами своеобразного ветхозаветного монашеского ордена), жившими без супругов. Все, служившие Господу при храме, получали пропитание из церковных средств. Среди церковных помещений были и такие, в которых находили приют странники и пришельцы, собиравшиеся в Иерусалиме из разных стран на поклонение Богу.

К Пречистой Отроковице Марии, помещенной в обители дев, были приставлены старше Ее по годам девицы, искусные в знании Священного Писания и рукоделии. Они учили Ее читать священные книги, прясть шерсть и лен, вышивать шелками, ткать и шить священные одежды. Иоаким и Анна нередко посещали свою Преблагословенную Дочь. Чаще же всех приходила одна праведная Анна, чтобы укреплять Ее дух в Боге и приучать Закону Господню. В короткое время Пречистая Отроковица изучила Священное Писание Ветхого Завета и постигла все искусство рукоделия. Поучение в Писании было Ее любимым занятием. В свободное от молитвы и чтения слова Божия время Она выполняла задания по рукоделию, относившиеся к нуждам храма и священнического служения.

Порядок Ее жизни в храме, между прочим, описал блаженный Иероним Стридонский в одном из своих посланий. Он отмечает, что Блаженная Дева при церкви вела чрезвычайно строгий образ жизни. С утра до третьего часа дня Она стояла на молитве; с третьего до девятого часа упражнялась в рукоделии и чтении книг; с девятого часа снова начинала молиться и не прекращала молитвы, пока Ей не являлся Ангел с пищей. Таким образом, Она на все более и более возрастала в любви к Богу и восходила от силы в силу. Ее дух Божией благодатью быстро развивался и укреплялся. По мере усовершения Ее молитвы и умножения подвигов трудолюбия в Ней умножались дары Святого Духа. Она, явно для многих, восходила от силы в силу, пока Сила Вышнего не осенила Ее к зачатию воплощающегося Бога Слова.

В канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы Митрополит Вениамин совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска

3 декабря 2023 года, в канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска.

В рамках IX Белорусских Рождественских чтений прошла секция учреждений дошкольного образования

Руководителями секции выступили игумен Авксентий (Абражей), председатель отдела религиозного образования и катехизации Туровской епархии и Финькевич Людмила Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и детской психологии УО «Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка», научный консультант инновационных проектов Министерства образования Республики Беларусь.

В Неделю 26-ю по Пятидесятнице Патриарший Экзарх совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова города Солигорска

3 декабря 2023 года, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова города Солигорска.

23 декабря в Минске откроется Рождественский православный фестиваль «Радость»

Фестиваль проводит Елисаветинский монастырь города Минска при поддержке Минского городского исполнительного комитета. В этом году на выставку съедутся представители монастырей и храмов из Беларуси, России, Греции, Сербии, Палестины, Сирии.

В канун Недели 26-й по Пятидесятнице Митрополит Вениамин совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска

2 декабря 2023 года, в канун Недели 26-й по Пятидесятнице, Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска.

Состоялось освящение помещений 3-й городской детской клинической больницы

Помещения освятили и помолились о здравии маленьких пациентов и персонала медицинского учреждения исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Роман Артёмов и ряд священнослужителей Минской епархии.

19 ноября/2 декабря — Святителя Филарета, Митрополита Московского

Жизнь митрополита Филарета один из его биографов назвал священной эпопеей, и она действительно была таковой — как по гармонической стройности пройденного пути, так и по почти неимоверному количеству свершенных дел.

Святитель Филарет, в миру Василий Михайлович Дроздов, родился 26 декабря 1782 года в городе Коломне Московской губернии, в семье соборного дьякона и преподавателя семинарии, впоследствии рукоположенного в сан священника. 20 декабря 1791 года был отдан в Коломенскую духовную семинарию, где обучался вплоть до закрытия ее (1799). После успешной сдачи экзамена в марте 1800 года Василий зачислен в философский класс Троицкой лаврской семинарии. 21 ноября 1803 года, блестяще завершив курс и выдержав экзамен, произведенный лично Московским митрополитом Платоном (Левшиным), он был определен в семинарию учителем греческого и еврейского языков.

Со временем раскрылся его особенный дар слова. В 1806 году митрополит Платон счел две проповеди своего воспитанника достойными печати. Тогда же, 30 августа, по его распоряжению, Василий Дроздов был назначен лаврским проповедником и получил должность учителя поэзии. 14 января 1808 года он перемещен в класс высшего красноречия и риторики. Под влиянием владыки молодой преподаватель все более склонялся к избранию иноческого пути. 16 ноября 1808 года он принял монашеский постриг с именем Филарет, а 21 ноября митрополит Платон совершил его рукоположение в иеродиакона.

В декабре 1808 года отца Филарета неожиданно вызвали в Санкт-Петербург для преподавания в духовных учебных заведениях. Вскоре последовало назначение бакалавром философии и инспектором в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. 28 марта 1809 года митрополит Амвросий рукоположил его в иеромонаха, а 9 июля, при сохранении прежних обязанностей, он стал ректором Александро-Невского духовного училища.

8 февраля 1810 года иеромонах Филарет был переведен в Академию бакалавром богословских наук, приобретая все большее признание как проповедник. 30 июня 1811 года он награжден наперсным крестом с драгоценными камнями «за отличие в проповедовании слова Божия»; 8 июля возведен в сан архимандрита. 11 марта 1812 года он назначен ректором Санкт-Петербургской Духовной Академии и профессором богословских наук, 27 марта — настоятелем Новгородского Юрьева монастыря, 10 апреля — присутствующим в Санкт-Петербургской духовной консистории.

Благодаря энергии нового ректора, высшая духовная школа северной столицы стала примером для всех подобных учебных заведений. Вследствие этого в 1814 году отцу Филарету была поручена переработка академического устава 1808 года, с которой он блестяще справился.

В свет начали постоянно выходить сочинения архимандрита Филарета, посвященные богословской, апологетической, историко-церковной тематике. «Записки на Книгу Бытия» и «Начертание церковно-библейской истории» (1816) внесли много нового в российскую духовную литературу. В 1815 году Церковь приняла в обиход его первое литургическое произведение — «Молебное пение об избавлении Церкви и державы Российской от нашествия галлов и с ними двадесяти язык».

Неустанная деятельность архимандрита Филарета на педагогическом, научном, административном поприще была отмечена орденом св. Владимира II степени (1813), присвоением звания доктора богословия (1814), бриллиантовой панагией (1816). 7 марта 1816 года он назначен настоятелем Московского ставропигиального Новоспасского монастыря, а 30 августа — членом Комиссии духовных училищ.

5 августа 1817 года в Троицком соборе Алек-сандро-Невской Лавры состоялась его хиротония во епископа Ревельского, викария Санкт-Петербургской епархии. 28 августа 1818 года он пожалован в кавалеры ордена св. Анны I степени. 15 марта 1819 года возведен в сан архиепископа, с назначением на Тверскую кафедру, и в члены Святейшего Синода; 26 сентября 1820 года — переведен в Ярославль. Наконец, 2 июля 1821 года последовало и самое ответственное назначение – на кафедру Московскую.

Трудно переоценить роль святителя Филарета в решении общецерковных вопросов той эпохи. В 1822 году по поручению Синода он составил «Христианский катехизис Православныя кафолическия Восточныя Греко-Российския Церкви», за который 2 июня 1823 года был удостоен ордена св. Александра Невского. В дальнейшем на данной основе святитель Филарет подготовил «Краткий катехизис» (1824), дважды редактировал «Христианский катехизис…» при переизданиях (1828, 1839). Перу/московского иерарха принадлежит «Сказание об открытии мощей святителя Митрофана Воронежского» (1832). Святитель внес непосредственный творческий и решающий организационный вклад в осуществление синодального перевода Библии на русский язык. При его поддержке начался выпуск «Творений св. Отцев…» и ряда других периодических изданий духовного характера.

26 марта 1839 года владыка был пожалован орденом св. Владимира I степени за заслуги в деле воссоединения униатов с Православной Церковью. Целый ряд мер был предпринят им по распространению единоверия среди раскольников. Московский архипастырь почти ежегодно до 1842 года заседал в Синоде и имел большое влияние на ход дел. Везде и во всем святитель отстаивал интересы Церкви, вступая при необходимости в конфликт с представителями светской власти. Такое противостояние политике обер-прокурора Синода, графа Н.А.Протасова практически навлекло на него опалу, в мае 1842 года он был удален из Санкт-Петербурга в свою епархию. Ревнитель православной государственности, святитель Филарет разработал многие законодательные документы Российской империи. В 1823 году, по поручению Александра I, им был составлен и сохранен в тайне акт о назначении наследником престола великого князя Николая Павловича. За верность престолу в критической ситуации Николай I пожаловал ему бриллиантовый крест на клобук, а 22 августа 1826 года, в день своей коронации, возвел в сан митрополита. При Александре II святитель был привлечен к подготовке манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости, который был обнародован 19 февраля 1861 года. Это было отмечено награждением его специально учрежденной для организаторов реформы золотой медалью «За труды по освобождению крестьян».

Выдающуюся роль сыграл Митрополит Московский Филарет в создании Храма Христа Спасителя. 20 июля 1838 г. он участвовал в перенесении с Воробьевых гор тех вещей, которые были положены там при первой закладке церкви, в Успенский собор на время до закладки Храма на новом месте. 10 сентября 1839 г. — произнес молитву на основание Храма и обращение к императору Николаю Павловичу. По высочайшей воле именно Преосвященный митрополит произвел выбор сюжетов для горельефов, которые он назначил в 1844 г. Святителю Филарету принадлежит идея создания Главного иконостаса в форме часовни. Кроме того владыка сделал немалый личный денежный вклад в строительство Храма.

Епархиальное управление владыки Филарета было образцовым. Он стоял у истоков качественного усовершенствования системы образования будущих священников. Ему принадлежит достойная лепта в развитие просветительской деятельности Церкви.

Многое сделал митрополит для обеспечения нуждающихся, активизации благотворительных начинаний. Так, в основу работы Попечительства о бедных духовного звания лег написанный им устав (1823); при его участии осуществлялась деятельность Московского тюремного комитета и Московского опекунского совета. 19 августа 1831 года митрополит Филарет был награжден орденом св. Андрея Первозванного за самоотверженный труд во время эпидемии холеры. В 1830-е — 1850-е годы это страшное бедствие неоднократно постигало епархию. И каждый раз святитель, являя пример личного мужества, находился со своей паствой.

В 1842 году Филарет составил «Правила благоустройства монашеских братств в Москве». Истинный аскет по духу и образу жизни, он всемерно способствовал устроению обителей, основав четыре женских и два мужских монастыря, в числе коих и знаменитый Гефсиманский скит.

В совершенстве владея словом, митрополит Филарет необычайно обогатил сокровищницу церковного красноречия. Многие его проповеди были переведены на различные иностранные языки. Замечательно также поэтическое наследие архипастыря, из которого наиболее известны ответ А. С. Пушкину «Не напрасно, не случайно..,», «Вечерняя песнь путешественника» и перевод с греческого «Песни увещательной» св. Григория Богослова. 5 августа 1867 года вся Россия отмечала 50-летний юбилей служения Филарета в архиерейском сане. Высочайшим рескриптом, помимо самых почетных церковных наград, в числе которых — панагия, украшенная драгоценными камнями, на бриллиантовой цепочке, ему были пожалованы в память служения при трех государях настольные изображения Александра I, Николая I и Александра II, соединенные вместе и осыпанные бриллиантами.

19 ноября 1867 года высокопреосвященный Филарет скончался на Московском Троицком подворье. Он был погребен в Троице-Сергиевой Лавре, в приделе св. праведного Филарета Милостивого близ южной стены Духовской церкви, построенном в 1867 году как усыпальница почитаемому святителю. В 1994 году Архиерейским собором Русской Православной Церкви святитель Филарет был причислен к лику святых. Мощи Святителя пребывали в Троице-Сергиевой Лавре.

Но 9 июня 2004 года, по благословению почившего Патриарха Алексия, состоялось перенесение св. мощей святителя Филарета, митрополита Московского, из Троице-Сергиевой Лавры в Храм Христа Спасителя.

Ежедневная  молитва Святителя Филарета, митрополита Московского

Господи, не знаю чего мне просить у Тебя. Ты Един ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, даждь рабу Твоему, чего сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения: только предстою пред Тобою. Сердце мое Тебе отверсто; Ты зришь нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою
волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Нету у меня другого желания, кроме желания исполнять волю Твою; научи меня молиться; Сам во мне молись! Аминь.

 

В рамках IX Белорусских Рождественских чтений состоялся круглый стол на тему «Актуальные вопросы катехизации людей с ограниченными возможностями здоровья»

Возглавил заседание руководитель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви иерей Стефан Воропай.

Фото ноября по версии редакции Church.by

Красота Православия, запечатленная на фото. Представляем вашему вниманию новую рубрику и предлагаем подборку фотографий за ноябрь 2023 года.

Odezwa Jego Eminencji do młodzieży

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski podaje do wiadomości treść odezwy Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski wystosowaną na ręce Gabrieli Nowaszewskiej, przewodniczącej Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce z okazji XLI Walnego Zgromadzenia BMP w Polsce odbywającego się 2 grudnia w Szczecinie.

 

Droga Młodzieży!

Bóg Wszechmogący kierujący wszechświatem, swoją Cerkwią i każdym z nas, błogosławił Wam zebrać się na XLI Walnym Zgromadzeniu w Szczecinie.

Zadaniem Walnego Zgromadzenia jest dziękczynienie za to, że Bractwo jest i prężnie pracuje dla dobra Cerkwi; ocena dotychczasowej działalności i nakreślenie zadań, które Bractwo powinno postawić przed sobą.

Moi Drodzy! Bardzo chciałem być razem z Wami. Niestety moje siły fizyczne nie pozwalają na to. Pozdrawiam serdecznie. W sposób modlitewny będę z Wami. Towarzyszyć Wam będą nasi arcybiskupi i biskupi.

Droga Młodzieży! Cerkiew nasza i ja, jako ten, który organizował Bractwo Młodzieży, Bogu dziękuje i cieszy się z osiągnięć czterdziestoletniej działalności Bractwa. To co było podstawą pracy Bractwa – wierność Prawosławiu – dzisiaj przynosi plon. W szerokim wachlarzu osiągnięć Cerkwi jest: ustabilizowanie życia cerkiewno – administracyjnego, życie monastyczne, budowa nowych świątyń, współpraca z Władzami Państwowymi i osiągnięcie stosownej rangi na arenie międzynarodowej. We wszystkich tych przedsięwzięciach byliście Wy, Wasze Bractwo, Wasi Poprzednicy. Dla wielu z nich Prawosławie było wartością najwyższą. Krzyże na św. Górze Grabarce są tego potwierdzeniem. Każdy Krzyż postawiony na św. Górze Grabarce jest tego potwierdzeniem i jednocześnie odpowiada na pytanie, jakim powinien być wierny prawosławny. Chrystus nieustannie wzywa „chodź za mną”. „trwaj ze mną”. To jest wybór dla każdego z nas. Życzę Wam bliskości Boga i Jego pomocy w wyzwaniach współczesności, zachowując pamięć o swoich poprzednikach. Zachęca nas do tego ap. Paweł: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili słowo Bożę, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich”. (Hbr.13,7). Pamiętajcie, że wierność przeszłości jest gwarancją przyszłości. Na niej oparta jest mądrość świata i życie Cerkwi.

Moi Drodzy! Aktywność Waszego Bractwa w Cerkwi jest naszą dumą i napawa nas nadzieja na przyszłość. Bądźcie przykładem dla innych. Zwyciężajcie zło mając najdoskonalszy oręż Chrystusa. Jesteście bowiem Bractwem ściśle włączonym w życie Cerkwi, Głową Której jest sam Bogoczłowiek Chrystus, Który kieruje Nią w Duchu Świętym. Zaś Duch Święty prowadzi Ją kiedy chce, jak chce i gdzie chce. Zmieniajcie świat znajdujący się pośród pokus szatana – modlitwą, czynem, miłością i prawdą. Bądźcie dla Chrystusa i Jego Cerkwi – apostołami. Dzisiaj, tego oczekuje od Bractwa Młodzieży, Wasza Matka Cerkiew Prawosławna. Chrystus Pan niech wzywa poprzez Wasze usta: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt.4,17). Bądźcie „solą ziemi i światłem” dla świata.

Swoją moc duchową wzmacniajcie w Św. Eucharystii, Która jest źródłem życia w Chrystusie i dla Chrystusa, a tym samym dla współczesnego świata. W ten sposób będziecie Dziećmi Bożymi i nie zgubicie się w szaleństwie świata.

Żyjąc, myślcie i czuwajcie tak jak czuwali Ci, Którzy wiedzieli gdzie jest Prawda. Pełnią Prawdy jest Głowa Św. Cerkwi Jezus Chrystus, Który ochrania tę Prawdę i strzeże.

Tylko w Cerkwi Chrystusa, gdzie wznoszona jest stała modlitwa odzyskujecie spokój i moc bezpieczną dla swojej duszy.

Na koniec pragnę przypomnieć, ze 2024 rok jest setnym rokiem otrzymania przez naszą Cerkiew samodzielności – autokefalii. Wydarzenie to obchodzić będziemy z całą Cerkwią na przestrzeni całego roku. Odbędą się uroczystości centralne, diecezjalne, parafialne. Włączajcie się w nie jako Bractwo Prawosławne i bądźcie wdzięczni Przodkom naszym za to, co przekazali nam – Prawosławie. Przekazujmy je następnym pokoleniom. Niech wiara nasza będzie jeszcze bogatsza i piękniejsza. „A Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi”. (2Kor.13,13).

            Z całego serca błogosławię Wam! Bóg z Wami!

 

+ SAWA

Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski

Семинар по вопросам взаимодействия Белорусской Православной Церкви и Министерства по чрезвычайным ситуациям прошел в Минске

30 ноября 2023 года в Университете гражданской защиты МЧС состоялся республиканский семинар на тему реализации Соглашения о взаимодействии органов, подразделений и организаций системы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь с Белорусской Православной Церковью.

Страницы

Подписка на САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ сбор новостей - Поместные Православные Церкви