Кипрская Православная Церковь

Подписка на Лента Кипрская Православная Церковь
Обновлено: 1 час 22 мин. назад

Ανακοινωθέν Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου για τον κορωνοϊό (11 Μαρτίου 2020)

11 марта, 2020 - 11:04

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Μέσα στὸ κλίμα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ, τὶς τελευταῖες ἡμέρες, ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση κρουσμάτων κορωνοϊοῦ καὶ στὸν τόπο μας, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπιθυμεῖ νὰ καθησυχάσει τοὺς πιστοὺς ἀπὸ ὑπέρμετρες ἀνησυχίες, νὰ τοὺς καλέσει νὰ συμμορφώνονται πρὸς τοὺς κανόνες ὑγιεινῆς, τοὺς ὁποίους ἀνακοινώνουν τὰ ἁρμόδια ὄργανα τοῦ Κράτους καὶ νὰ ἐκφέρει τὴν ἄποψή της σὲ θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς της.

1. Ὡς πρὸς τὴ μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας, ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι γνωστή. Ἡ Θεία Κοινωνία δὲν συμβολίζει ἀλλὰ εἶναι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Θὰ ἦταν βλάσφημο καὶ νὰ σκεφτόμαστε ὅτι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ θὰ μποροῦσαν νὰ μεταδώσουν ὁποιαδήποτε ἀσθένεια ἢ ὁποιονδήποτε ἰόν. Ἡ πείρα τόσων αἰώνων Χριστιανισμοῦ δὲν ἔχει νὰ ἐπιδείξει κανένα κροῦσμα τέτοιας μετάδοσης. Οἱ ἱερεῖς ποὺ ὑπηρετοῦσαν σὲ νοσοκομεῖα λοιμωδῶν νόσων καὶ ποὺ μετέδιδαν τὴ Θεία Κοινωνία σὲ τέτοιους ἀσθενεῖς, στὸ τέλος κατέλυαν οἱ ἴδιοι τὸ ὑπόλοιπο τῆς Θείας Κοινωνίας, χρησιμοποιώντας τὴν ἴδια λαβίδα. Δὲν μολύνθηκε κανένας ἱερέας σ’ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις.

Ἡ προσέλευση στὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας γίνεται μὲ πίστη, ἡ ὁποία προστατεύει ἀπὸ κάθε κίνδυνο. Ἡ προσέλευση αὐτὴ εἶναι ἐθελοντική. Οὐδεὶς ἐξαναγκάζεται. Ἂν κάποιοι νιώθουν ὅτι θὰ ἤθελαν νὰ παραμείνουν μακρὰν τοῦ Μυστηρίου αὐτὸ τὸ διάστημα, εἶναι ἐλεύθεροι νὰ τὸ πράξουν.

2. Ἡ Ἐκκλησία θὰ τελεῖ ἀνελλιπῶς τὶς ἀκολουθίες της. Οἱ πιστοί, ὅπως πάντα, καλοῦνται νὰ συμμετέχουν σ’ αὐτές, χωρὶς νὰ ἐξαναγκάζονται πρὸς τοῦτο. Οὔτε καὶ θὰ μπορούσαμε νὰ ὑποδείξουμε σὲ κάποιον ὅτι πρέπει νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ μίαν ἀκολουθία, γιατὶ ἔχει συμπληρωθεῖ ὁ ἐπιτρεπόμενος ἀριθμός, σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ ὁποιαδήποτε συνάθροιση.

3. Οἱ ἱερεῖς, οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἐπίτροποι καὶ τὸ βοηθητικὸ προσωπικὸ τῶν ναῶν καλοῦνται νὰ ἐπιδεικνύουν τὴ δέουσα προσοχὴ στὶς ὑποδείξεις τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν τοῦ Κράτους γιὰ διατήρηση σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα τῆς καθαριότητας τῶν ναῶν, τοῦ ἐξαερισμοῦ τους, καθὼς καὶ τοῦ συχνοῦ καὶ ἄμεσου καθαρισμοῦ τῶν ἐπιφανειῶν τῶν εἰκόνων μὲ τὶς ὁποῖες ἔρχονται οἱ πιστοὶ σὲ ἐπαφή.

4. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ, τέλος, τοὺς πιστοὺς ὅπως πέραν τῆς σχολαστικῆς τηρήσης τῶν κανόνων ὑγιεινῆς, ἀπευθυνθοῦν, διὰ τῆς προσευχῆς, καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὁ ὁποῖος θὰ ἔλθει ἀρωγὸς στὴ δοκιμασία ποὺ διερχόμαστε.

5. Τέλος, καλοῦμε τοὺς πιστοὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ μεταλαμβάνουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ὅπως προσέρχονται στοὺς ναοὺς καὶ κατὰ τὶς Τετάρτες καὶ Παρασκευές, ἡμέρες κατὰ τὶς ὁποῖες τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ πολυάριθμη προσέλευση στοὺς ναοὺς κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς.

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

11 Μαρτίου 2020

 

Μόρφου Νεόφυτος: Μείνατε ἑνωμένοι μαζί μου καὶ θὰ εἶμαι καὶ ἐγὼ μαζί σας, (Μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν, Ἰωαν. 15,4)

11 марта, 2020 - 09:26

Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὴν Ἀκολουθία τῆς Α΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Ἐλεούσας τῆς κοινότητας Κοράκου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (6.3.2020).

Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριος Ἀντωνίου.

Ἡ ἀπόδοση τοῦ τίτλου στὴ νεοελληνικὴ εἶναι ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία τυπώθηκε τὸ 2005 ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βιβλική Ἐταιρεία.

 

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου

Ιερά Μητρόπολις Κωνσταντίας και Αμμοχώστου: Ανακοίνωση

11 марта, 2020 - 09:06

Λόγω των τελευταίων γεγονότων και μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, η προγραμματισμένη 3η κατά σειρά διάλεξη του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμμοχώστου για την ερχόμενη Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020, ακυρώνεται.

Θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της σε εύθετο χρόνο.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου,

10 Μαρτίου 2020

Ο Γερόλακκος εορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου (25/3/2020)

10 марта, 2020 - 20:44

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή ανακοινώνει ότι έχει προωθηθεί αίτημα στα Ηνωμένα Έθνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών για εκκλησιασμό στην Παναγία Ευαγγελίστρια στο Γερόλακκο, το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020. Σε περίπτωση μη ευόδωσης της προσπάθειας, η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Μάμαντος και Παναγίας Γερολάκκου μαζί με το Κοινοτικό Συμβούλιο και όλα τα Σωματεία προσκαλούν τους συγχωριανούς στον πανηγυρικό Εσπερινό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής στη Λακατάμεια, την Τρίτη 24/3/2020, και ώρα 5.00 μ.μ., όπου ιερουργεί ο ομοχώριος Πρωτοπρεσβύτερος π. Κυριάκος Κυριάκου.

Ανήμερα της εορτής, την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020, το πρωί θα τελεστεί θεία Λειτουργία στον ίδιο ιερό Ναό, προϊσταμένου του Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους Εκκλ. Επίτροπους: Κοινοτάρχη κ. Ιάκωβο Παρπέρη, τηλ. 99161184 και Πρωτοπρ. π. Κυριάκο Κυριάκου, τηλ. 99482486.

Τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής είναι ο Πρωτοπρ. π. Σωτήριος Χριστοδούλου, ο κ. Κύπρος Θρουμπάρης και ο κ. Νικόλαος Χατζησοφοκλέους.

 

Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή, για την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Μάμαντος και Παναγίας Γερολάκκου

Μητροπολίτης Πάφου: Ο κορωνοϊός δεν μεταδίδεται με τη Θεία Κοινωνία

10 марта, 2020 - 20:41

Δεν μεταδίδεται ο κορωνοϊός με τη Θεία Κοινωνία, επισημαίνει ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, τονίζοντας ότι η Εκκλησία συμμερίζεται τις ανησυχίες, ωστόσο δεν θα συμβάλει στη δημιουργία πανικού. 

“Εκείνο που μας ρωτούν είναι κατά πόσο η θεία κοινωνία μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Η Θεία Κοινωνία είναι μυστήριο, σώμα και αίμα του Χριστού, τόσα χρόνια και πέρασαν πολλές ασθένειες και λοιμώδη νοσήματα δεν καταγγέλθηκε ποτέ κάποια μετάδοση με τη Θεία Κοινωνία. Αν ρωτήσει κανείς πως το διαπιστώσαμε σας λέω ότι και οι ιερείς που υπηρετούσαν σε νοσοκομεία λοιμώδων νόσων, σε λεπροκομεία και αλλού και μπορούν να κοινωνούν τους ανθρώπους και ότι μείνει από τη Θεία Κοινωνία να την καταλύσουν οι ίδιοι δεν έχει παρατηρηθεί καμιά φορά τέτοια μετάδοση”. 

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, o Μητροπολίτης Μόρφου είπε ότι η προσέλευση στη Θεία Κοινωνία είναι εθελοντική και πρόσθεσε ότι η λειτουργία των Εκκλησιών θα συνεχίσει κανονικά.   

“Η πίστη είναι προσωπική υπόθεση του καθενός αλλά από τη στιγμή που μαζεύεται κόσμος σε ένα χώρο υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταδοθεί” λέει ο Καθηγητής Μοριακής Ιολογίας, Λεόντιος Κωστρίκκης καλώντας τις εκκλησιαστικές αρχές να συνεισφέρουν σε αυτή την αντίληψη. Όσον αφορά στην τοποθέτηση του Μητροπολίτη Πάφου ότι ο κορωνοϊός δεν μεταδίδεται με τη Θεία Κοινωνία ο κ. Κωστρίκκης είπε, 

“Που το ξέρει αυτό το πράγμα; Η ταπεινή μου θέση είναι αν οι πιστοί να μεταλάβουν για ένα μήνα, ας το κάνουν. Ελπίζω να διατηρήσουν την πίστη τους μεν αλλά να καταλάβουν ότι υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθεί. Σαν ιολόγος, έχω λόγους να πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μετάδοση, αν όχι από τη Θεία Κοινωνία, από το κουταλάκι της Θείας Κοινωνίας”. 

Οι ιερείς έχουν λάβει οδηγίες, απαντά ο Μητροπολίτης Πάφου.

“Είναι αδιανόητο να πούμε ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού μεταδίδει ασθένειες. Όσοι αμφισβητούν και δεν έχουν αυτή τη πίστη ας μην προσέλθουν στη Θεία Κοινωνία. Δεν μπορεί η εκκλησία να έρθει να αυτοκαταργήσει τον εαυτό της”.

Πηγή: alphanews.live

Ιερά Μητρόπολις Μόρφου: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Τέλεση καθημερινά Παρακλητικού κανόνα στο παρεκκλήσιο του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού στην Περιστερώνα

10 марта, 2020 - 14:55

Ο Παρακλητικός κανόνας θα τελείται προς ενίσχυση των πιστών ενόψει και της δοκιμασίας που επέρχεται ο κόσμος μας από την λοιμική ασθένεια του λεγόμενου «κορωνοιού».

Ανακοινώνεται στους ευσεβείς πιστούς, πως κατόπιν ευλογίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νεοφύτου , θα τελείται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη , στις 6:00 το απόγευμα , ( με εξαίρεση τις 18/3/20 που τελεστεί στις 4:00 το απόγευμα ), ο Παρακλητικός κανόνας προς τον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό , στο υπό ανέγερση Παρεκκλήσιο του, στην κοινότητα Περιστερώνας.

Επίσης γίνεται γνωστό ότι στον ίδιο Ναό θα τελεστεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου η ακολουθία της Γ´ στάσης των Χαιρετισμών της Παναγίας μας,  ενώ την επόμενη μέρα Σάββατο 21 Μαρτίου θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία .

Οι πιστοί μπορούν να προσέρχονται στις ιερές ακολουθίες και να δίνουν τα ονόματα τους , αλλά και ονόματα ασθενών για μνημόνευση από τους ιερείς .

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ:

Email:  agiosnikiforosolepros@gmail.com

 

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου παρέστη στις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου

9 марта, 2020 - 18:16

Σε αδελφική ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκε, σήμερα, Δευτέρα, 9 Μαρτίου, η επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β’ στην Ιερή Καθέδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Νωρίτερα το μεσημέρι, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ύστερα από πρόσκληση του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, παρέστη, ως συμπροεδρεύων, στις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, η οποία συνέρχεται από το πρωί, στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριών της για τον μήνα Μάρτιο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης καλωσόρισε με εγκάρδιους λόγους τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, επισημαίνοντας ότι η σημερινή ημέρα υπενθυμίζει παλαιές ιστορικές ημέρες, όταν Προκαθήμενοι Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, οι οποίοι παρεπιδημούσαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Βασιλεύουσα, λόγω διαφόρων συγκυριών, προσκαλούνταν από τους προκατόχους του και συμμετείχαν σε ενδημούσες Συνόδους, συμβάλλοντας στις εργασίες αυτών. “Κατ’ αναλογίαν τιμάται σήμερον και ο Προκαθήμενος μιας παλαιφάτου Εκκλησίας, της οποίας το αυτοκέφαλον ανάγεται εις την Γ’ Οικουμενικήν Σύνοδον”, πρόσθεσε ο Παναγιώτατος.

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου επανέλαβε την αμέριστη στήριξή του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επισημαίνοντας τους άρρηκτους πνευματικούς και ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν την Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως με την Αγιωτάτη Εκκλησία της Κύπρου.

Στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, και η συνοδεία του, παρακάθησαν στην Πατριαρχική τράπεζα.

Φιλοφρόνως ο Παναγιώτατος, με τους Συνοδικούς παρέδρους και την Πατριαρχική Αυλή, προέπεμψε τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κύπρου, κατά την αναχώρησή του από το Σεπτό Κέντρο της Μητρός Εκκλησίας, ενώ ηχούσαν οι καμπάνες του Πατριαρχικού Ναού.

 

Εκ του Γραφείου Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Πηγή: www.ec-patr.org

Ιερά Μονή Σαλαμιωτίσσης: Φιλανθρωπικό τσάι

9 марта, 2020 - 10:39

Η Ιερά Μονή Σαλαμιωτίσσης διοργανώνει

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΤΣΑΙ

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

στις 4:00 μ.μ.

στην αίθουσα της εκκλησίας της του Θεού Σοφίας στη Λευκωσία.

Θα ακολουθήσει επίκαιρη ομιλία από τον

Πανιερώτατατον Μητροπολίτη Πάφου

κ.κ Γεώργιο

 

Εισιτήριο και Λαχνός: € 5.00

Τα έσοδα θα διατεθούν για την Πύλη της Ιεράς Μονής Σαλαμιωτίσσης

 

Εκ της Ιεράς Μονής Σαλαμιωτίσσης

Μόρφου Νεόφυτος: Πῶς ἀντιμετωπίζουν οἱ χριστιανοὶ τὶς λοιμώδεις ἀσθένειες καὶ τὶς ἐπιδημίες;

9 марта, 2020 - 10:16

Ποιμαντικὸς λόγος Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας πάντων τῶν ἐν μητροπόλει Μόρφου διαλάμψαντων ἁγίων, ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ ναὸ Ὁσίων Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος στὸ χωριὸ Περιστερῶνα τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (28-29.2.2020).

Ψάλλει χορὸς ἱεροψαλτῶν μὲ χοράρχει τὸν πρωτοψἀλτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου κ. Μάριο Ἀντωνίου.

 

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου

Συλλείτουργο Οικουμενικού Πατριάρχου και Αρχιεπισκόπου Κύπρου σήμερα στο Φανάρι

8 марта, 2020 - 14:56

Σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι τελέστηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Ορθοδοξίας, στην οποία συλλειτούργησαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος.

Μετά την απόλυση τελέστηκε το ειθισμένο Τρισάγιο “ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως ἀγωνισαμένων καί τελειωθέντων ἐν αὐτῇ”.

Ακολούθησαν η προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχου και η αντιφώνηση του Κύπρου Χρυσοστόμου, εν πνεύματι αγάπης και ενότητος.

Τέλος, έγινε η λιτάνευση των ιερών εικόνων υπό του Πατριάρχου, του Αρχιεπισκόπου Κύπρου και των Αρχιερέων που συλλειτούργησαν με τους Προκαθημένους.

Πηγη: fanarion.blogspot.com

Ἐκκλησία καί Πολιτισμός

7 марта, 2020 - 23:17

Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, οἱ τέσσερεις Ρωμαῖοι στρατιῶτες ποὺ σταύρωσαν τὸν Χριστό, μοίρασαν μεταξύ τους τὰ ἐνδύματά Του: «ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἐκάστῳ στρατιώτῃ μέρος» (Ἰω., 19, 23 ). Ὅσο γιὰ τὸν χιτώνα τοῦ Κυρίου, «εἶπον οὒν πρὸς ἀλλήλους. μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται·» (Ἰω. 19, 24). Ἀποφάσισαν δηλαδὴ νὰ τὸν βάλουν σὲ κλῆρο, γιατὶ ὁ χιτώνας «ἢν ἄρραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου» (Ἰω., 19, 23).

Αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ στὸ χιτώνα, εἶναι νομίζω ἰδιαίτερα χρήσιμη, ἂν θέλουμε νὰ καταλάβουμε τὴν στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὸν πολιτισμό. Ὁ Χριστός, ὁ προαιώνιος Λόγος, μὲ τὴ Σάρκωση ἔγινε ἄνθρωπος μιᾶς συγκεκριμένης ἐποχῆς, ἐνέταξε τὸν ἑαυτό του στὶς συμβάσεις καὶ τὰ δεδομένα τοῦ κόσμου. Ἑπομένως, ἐπέλεξε καὶ ἕνα τρόπο ἐνδύσεως. Φορώντας δὲ τὸ συγκεκριμένο ἔνδυμα – τὸ ὁποῖο ἴσως, δὲν ξέρουμε, νὰ ἦταν ἐργόχειρο τῆς ἴδιας της μητέρας Του, τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου – προσλαμβάνει ταυτόχρονα καὶ τὸν πολιτισμὸ τοῦ ὁποίου τὸ πανέμορφο στὴ λιτότητά του ὑφαντό, ἦταν ἔργο. Ὁ «ἱματισμὸς» τοῦ Χριστοῦ εἶναι παράγωγο μιᾶς ἐποχῆς, ἔργο πολιτισμοῦ, ποὺ συμπυκνώνει ἀντιλήψεις, γνώσεις, συμβολισμούς, φέρει τὴ σφραγῖδα τοῦ καιροῦ του σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, τὸ χρηστικό, τὸ αἰσθητικό, κλπ.

Ὁ Χριστὸς λοιπὸν ἐπέλεξε αὐτὸ τὸ ἔνδυμα ἀντὶ ὁποιουδήποτε ἄλλου. Ἕνα χιτώνα ὑφαντό, μονοκόμματο, χωρὶς ραφές. Τοῦ ὁποίου τὴν πρωτογενῆ, ἁπλή, ὡραιότητα, δὲν μπόρεσαν νὰ ἀντιπαρέλθουν οὔτε καὶ οἱ ἀγροῖκοι σταυρωτές, ἀφοῦ ἀκόμα καὶ στὰ δικά τους μάτια ἀντιπροσώπευε μία ἀξία πέραν τῆς χρηματικῆς του ἀποτίμησης, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν τὄσχισαν γιὰ νὰ τὸ μοιράσουν σὲ τέσσερα ὅπως ἔκαναν μὲ τὰ ὑπόλοιπα.

Ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ παραπέμπει πάντα στὸ μυστήριο τῆς ἐν τῷ κόσμῳ παρουσίας Του, ἀνοίγει διαστάσεις ποὺ ἦταν ἀδιανόητες προηγουμένως. Το ὑπὲρ λόγον Κάλλος, προσλαμβάνει καὶ ἐνδύεται τὸ αἰσθητικὸ κάλλος, ὑπὸ μορφὴν χιτῶνος. Παίρνει δηλαδὴ τὸ ἐργόχειρο τῶν ἀνθρωπίνων χεριῶν, τὸ ἔργο ἑνὸς πολιτισμοῦ, τὸ ὁποῖο μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμὴ μποροῦσε, στὴν καλύτερη περίπτωση, νὰ εἶναι ἁπλῶς «χρήσιμο», «ὡραῖο», «κομψό», «μεγαλοπρεπές» κλπ, καὶ τοῦ δίνει τὴ δυνατότητα νὰ εἶναι σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ἄδυτο Κάλλος, νὰ μπορεῖ δηλαδὴ νὰ κοινωνεῖ μὲ τὴν χάρη ποὺ νικᾶ τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο.

Ὑπ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια, λοιπόν, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ κατὰ σάρκα γέννηση τοῦ Θεοῦ ἦταν ἡ κορυφαία στιγμὴ τοῦ πολιτισμοῦ. Ἀφοῦ ὁ Χριστὸς προσλαμβάνει τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο στὴν ὁλότητά του, προσλαμβάνει καὶ τὸν πολιτισμὸ ὁ ὁποῖος εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ προσώπου μας. Ὄχι γιὰ νὰ ἀναγάγει τὸν χιτώνα σὲ αὐτοαξία ἀλλὰ – μέσῳ τοῦ αἰσθητικοῦ, τῆς αἰσθητικῆς μορφῆς – νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο στὸ ὑπὲρ λόγον, δηλαδὴ στὸν Ἑαυτό Του, μετουσιώνοντας τὸ ἀνθρώπινο σὲ Θεανθρώπινο. Κάτι ποὺ ἀπὸ τὴ Σάρκωση καὶ ἐντεῦθεν ἀποτελεῖ πλέον μία δυνατότητα ποὺ προσφέρεται σὲ ὅλους.

Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὸ πολιτισμό, ἀφοῦ, ὡς Σῶμα Χριστοῦ, προεκτείνει τὸ μυστήριο τῆς Σαρκώσεως μέσα στὸν κόσμο. Προσλαμβάνει δηλαδὴ τὰ ἀνθρώπινα, καὶ τοὺς προσφέρει μία προοπτικὴ ἀφθαρσίας. Παίρνει τὶς πολιτισμικὲς μορφὲς κάθε ἐποχῆς καὶ τοὺς δίνει ἄλλη διάσταση μεταβάλλοντάς τις σὲ δοχεῖα χάριτος. Παίρνει τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὴν καθιστᾶ φλεγόμενο ὄχημα τοῦ Εὐαγγελίου. Παίρνει τὴν πλατωνικὴ καὶ ἀριστοτελικὴ ἐννοιολογία καὶ τὶς κάνει νὰ διατυπώνουν τὴ Χριστολογία καὶ τὴ θεολογία τῆς Τριάδος. Παίρνει τὰ χρώματα καὶ τὶς ζωγραφικὲς φόρμες καὶ χαρίζει στὸν κόσμο τὴν Εἰκόνα. Παίρνει τὸ μέλος, τὴν ποίηση, τὸ θέατρο, καὶ τὰ χρησιμοποιεῖ ὡς πρῶτες ὕλες γιὰ νὰ χτίσει τὴ Λειτουργία μέσα στὴν ὁποία τελεῖται τὸ ὕψιστο μυστήριο. Παίρνει τὸ μέτρο τῆς ἀρχαιοελληνικῆς ἀρχιτεκτονικῆς γιὰ νὰ χτίσει τοὺς οἴκους τοῦ ἀχειροποιήτου. Ἀκόμα καὶ λαϊκὰ ἔθιμα, ἢ παγανιστικὲς τελετές, προσλαμβάνει ἡ Ἐκκλησία καὶ τὰ καθαρίζει προσδίνοντάς τους ἄλλο στόχο καὶ ἄλλες διαστάσεις.

Ἡ τέχνη, ἡ πολιτική, οἱ θεσμοί, ἡ τεχνολογία, ἀποτελοῦν τὸ φύραμα τοῦ κόσμου. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔρχεται νὰ προτείνει ἄλλο φύραμα, φτιαγμένο ἀπὸ κάποια ἄλλα «καλύτερα» ὑλικά, ἀλλὰ δωρίζει τὴ μαγιὰ ποὺ «ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ» (Γαλ. 5, 9), ποὺ μετουσιώνει τὸν κόσμο. Μπολιάζει τὸν πολιτισμό, τὴν τέχνη, τὴν πολιτική, τοὺς θεσμοὺς καὶ γενικὰ τὴν ἱστορικὴ διάσταση τοῦ ἀνθρώπου, ἀνοίγοντάς την στὴν προοπτικὴ τῆς Βασιλείας. Ἀγγέλλει στὸν ἄνθρωπο ὅτι τὰ δικά του δεδομένα, ὁ δικός του τρόπος, μποροῦν νὰ ἀνοιχτοῦν στὴν ἁγιότητα.

Γι’ αὐτὸ καὶ στὴ δική μας παράδοση, τὴν ὀρθόδοξη παράδοση, ὑπῆρχε πάντοτε αὐτὴ ἡ στενὴ σχέση πολιτισμοῦ καὶ ἁγιότητας. Φυσικὰ καὶ σὲ ὅλους τοὺς μεγάλους πολιτισμοὺς τῆς ἀνθρωπότητας, ὁ πολιτισμὸς περιστρεφόταν πάντοτε γύρω ἀπὸ τὸ ἱερό. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι στοὺς προχριστιανικοὺς πολιτισμοὺς ἡ ἀνθρώπινη ἀναζήτηση δὲν μποροῦσε νὰ φτάσει μακρύτερα ἀπὸ τὸν χιτώνα ὡς τέτοιον, νὰ ὑπερβεῖ δηλαδὴ μία πολιτισμικὴ μορφή. Ἐνῷ γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανούς, ὁ τελικὸς στόχος δὲν εἶναι ὁ ὅποιος αἰσθητικὰ ὡραῖος χιτώνας, ἀλλά – διὰ τοῦ χιτῶνος – τὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα θὰ ἦταν ἁπλῶς μιὰ καλὴ ζωγραφιά, μιὰ παροδικὴ μόδα, χωρὶς τὴ θεολογία στὴν ὁποία παραπέμπει.

Φυσικά, στὴ σύγχρονη ἐποχὴ βλέπουμε παντοῦ μιὰ ἐκτεταμένη προσπάθεια νὰ ἐκτοπιστεῖ τὸ ἱερὸ ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε πὼς ὁ πολιτισμὸς ὁ ὁποῖος ἐπικρατεῖ σήμερα σὲ παγκόσμια κλίμακα – καὶ ἔχει ὡς πηγή του τὶς δυτικὲς κοινωνίες – εἶναι πολιτισμὸς τῆς ἀποϊέρωσης τοῦ κόσμου. Ἕνας πολιτισμὸς ποὺ γέννησε τὴν «τέχνη γιὰ τὴν τέχνη», τὸ «θάνατο τοῦ Θεοῦ», τοὺς ὁλοκληρωτισμοὺς τοῦ 20ου αἰώνα, τὴν αὐτονόμηση τῆς τεχνολογίας πέρα ἀπὸ κάθε ἠθικὸ φραγμό. Ὡστόσο, ὂλ’ αὐτὰ εἶναι πράγματι καινούργια; Μήπως καὶ οἱ ἀγροῖκοι ἐκεῖνοι λεγεωνάριοι, οἱ ὁποῖοι μοίραζαν τὰ ἐνδύματα τοῦ Χριστοῦ κάτω ἀπ’ τὸν σταυρό, δὲν εἶχαν μιὰ παρόμοια προσέγγιση; Ἐνῷ λίγα λεπτὰ προηγουμένως – τυφλοὶ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα – εἶχαν σταυρώσει τὸ Κάλλος, ὅταν ἡ μοιρασιὰ ἔφτασε στὸν χιτώνα, ἀποφάσισαν νὰ μὴ σχίσουν τὸ ἄρραφο ὑφαντὸ γιατὶ εἶδαν τὸ κάλλος τοῦ ὑφάσματος. Ἡ ὀπτική τους δηλαδὴ δὲν ἔφτανε πέρα ἀπὸ τὸ αἰσθητὸ κάλλος, ὅπως περίπου τὸ «ἡ τέχνη γιὰ τὴν τέχνη»

Ὡστόσο, ἐπειδὴ ὁ πολιτισμὸς τῆς ἀποϊέρωσης δὲν μπορεῖ τελικὰ νὰ ἀναπαύσει τὸν ἄνθρωπο, βλέπουμε στὴν ἐποχή μας νὰ αὐξάνει ἡ νοσταλγία καὶ ἡ ἀναζήτηση. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀκοῦμε σήμερα στὴν Εὐρώπη νὰ λένε ὅτι πέρα ἀπὸ οἰκονομικὴ ἕνωση χρειάζεται καὶ ἕνωση πολιτισμική, ἤ, ἀκόμα βλέπουμε κάποιους νὰ φτάνουν μέχρι τὸ μακρυνὸ Θιβὲτ ἀναζητώντας τὴ χαμένη ἱερότητα τοῦ κόσμου. Παρ’ ὅλα ὅμως τὰ ἀδιέξοδά του, ὁ παγκοσμιοποιημένος αὐτὸς πολιτισμὸς ἔχει ἀκόμα τεράστια δύναμη ἐπιβολῆς, κυρίως χάρη στὴ νέα τεχνολογία, καὶ λίγο πολὺ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι εἰσβάλλει παντοῦ ἀπειλώντας μὲ ἰσοπέδωση τοὺς τοπικοὺς πολιτισμούς.

Καὶ ἡ εἰσβολὴ αὐτὴ δὲν χρειάζεται ὅπλα. Ἀφοῦ καταφέρνει νὰ ἀλλοιώσει τὴν ἀντίληψή μας γιὰ τὸ χρόνο, τὴ σχέση μας μὲ τὴ φύση κὰ τὰ πράγματα, τὶς διατροφικές μας συνήθειες, τοὺς τρόπους κοινωνικοποίησης καὶ ψυχαγωγίας. Γι’ αὐτὸ ὡς λαὸς καὶ ὡς Ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ δώσουμε ἰδιαίτερη ἔμφαση στὰ θέματα τοῦ πολιτισμοῦ, γιατὶ στὸ χῶρο αὐτὸ διακυβεύεται ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξή μας.

Σὲ μερικὰ θρησκευτικὰ περιβάλλοντα ὑπάρχει ἀκόμα μία ἐπιφύλαξη ὅταν γίνεται λόγος γιὰ τὸν πολιτισμό, τὴν τέχνη ἢ τὴν κουλτούρα. Ἂν τέτοια ὅμως εἶναι ἡ ἀντιμετώπισή μας, καὶ ἂν δὲν ἔχουμε νὰ προτείνουμε τίποτα στὸ ἐπίπεδο τοῦ πολιτισμοῦ, τότε αὐτὸ τὸ κενὸ θὰ τὸ γεμίσει αὐτομάτως ἡ εἰσαγόμενη παγκοσμιοποιημένη ὑποκουλτούρα. Ἡ κουλτούρα, ὅταν εἶναι εἰλικρινής, ἀκόμα καὶ ἡ μὴ χριστιανική, ἀποτελεῖ ἕνα κατώφλι τοῦ μυστηρίου. Γι’ αὐτὸ καὶ πρέπει ἡ Ἐκκλησία νὰ τὴν ἀγκαλιάσει, νὰ τὴν στηρίξει νὰ τῆς δώσει κίνητρα.

Πέραν τούτου, ὁ πολιτισμὸς δὲν εἶναι κλεισμένος σ’ ἕνα ζωγραφικὸ τελάρο ἢ γενικὰ στὴν αἰσθητικὴ παραγωγή, ὅπως τείνουν νὰ πιστεύουν μερικοί. Ἡ δική μας παράδοση βλέπει τὰ πράγματα μέσα ἀπὸ μία «ἐπικίνδυνη», γιὰ ὁρισμένους, ὀπτικὴ: Πολιτισμὸς εἶναι νὰ ἀσχοληθεῖς μὲ τὴ γῆ καὶ νὰ τὴ σεβαστεῖς. Πολιτισμὸς εἶναι νὰ θεωρήσεις τὸ γάμο σου ὡς ἕνα δρόμο αὐτογνωσίας καὶ ἀπελευθέρωσης ἀπὸ τὸν ἐγωισμό σου. Πολιτισμὸς εἶναι ἡ μαγειρική, ἡ διασκέδαση, τὸ πανηγύρι, ὁ χορός. Πολιτισμὸς εἶναι ὁπωσδήποτε ἡ μουσική, μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ δυνατὲς πλευρὲς τῆς ἀνθρώπινης δημιουργίας, καὶ ἡ ζωγραφική, τῆς ὁποίας τὸ ἀποκορύφωμα, στὴν Ἐκκλησία, ἦταν νὰ ἀπεικονίσει τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Ὅλες οἱ ἀνθρώπινες ἐκδηλώσεις καὶ ἐκφράσεις, μποροῦν νὰ μετουσιωθοῦν, νὰ ἐνταχθοῦν στὴν προοπτικὴ τῆς ἁγιότητας.

Μεγαλώσαμε σ’ ἕναν πολιτισμὸ ποὺ ἔβαζε ὡς στόχο τὸ «ἀμήχανον κάλλος» τῆς ἁγιότητας. Σήμερα ἀντιμετωπίζουμε ἕναν πολιτισμὸ ὁ ὁποῖος πάει μόνο μέχρι τὸ κάλλος ἑνὸς χιτώνα σχεδιασμένου ἀπὸ διάσημους μόδιστρους. Μάθαμε ἀπὸ τὸ δικό μας πολιτισμὸ ὅτι ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνας, ψυχὴ καὶ σῶμα, ἡ ὀμορφιὰ πρέπει νὰ διατρέχει ὅλες του τὶς ἐκδηλώσεις, τὸ σπίτι του, τὰ ροῦχα του, τὸ φαΐ του. Σήμερα ἀντιμετωπίζουμε ἕναν πολιτισμὸ ὅπου ἡ αἰσθητικὴ ἔγινε εἰδικότητα γιὰ «μυημένους» καὶ τὰ ἔργα τέχνης εἴδη κατανάλωσης γιὰ φουσκωμένα βαλάντια. Κι ἐνῷ κάποτε ὅταν λέγαμε «πολιτισμὸς» ἐννοούσαμε μιὰ ποιότητα ποὺ διακρίνει ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ ἀνθρώπου, σήμερα ἐννοοῦμε τὶς «πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις» τῶν φεστιβὰλ ποὺ συνοδεύουν τὴν καθημερινὴ ἀσχήμια τῆς σύγχρονης ζωῆς καὶ δυστυχῶς δὲν παρηγοροῦν τὸν ἄνθρωπο. Ἐνῷ κάποτε ὁ πολιτισμὸς ἦταν κτῆμα καὶ τόπος τῆς κοινότητας, σήμερα ἐπικρατεῖ ὁ κατακερματισμὸς καὶ ἡ αὐτάρκεια τῶν «καλλιεργημένων».

Αὐτὲς οἱ ἀναπόφευκτες συγκρίσεις, τὶς ὁποῖες πιστεύω κάνει μέσα του ὁ καθένας μας, ἀντανακλοῦν στὴν πραγματικότητα τὰ φοβερὰ διλήμματα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε, ὡς πρόσωπα ἀλλὰ καὶ ὡς λαὸς μὲ μακραίωνη παράδοση. Εἶναι ἐνδείξεις καὶ γιὰ τὶς φοβερὲς ἀντιφάσεις στὶς ὁποῖες περιπίπτουμε ἐνίοτε ὡς κοινωνία, ἀφοῦ περάσαμε, μὲ πολὺ γρήγορους ρυθμούς, ἀπὸ τὴν ἀγροτιὰ σ’ αὐτὸ ποὺ λένε μεταμοντέρνο. Βρεθήκαμε δηλαδὴ ξαφνικὰ στὸ μάτι τοῦ κυκλώνα κι ἐνῷ οἱ γονεῖς μας θερίζαν μὲ τὸ δρεπάνι ἐμεῖς περιπλανόμαστε στὸν «οὐ τόπον» τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας.

Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐνδείξεις ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἔχουμε μπροστά μας ἕναν ἀγώνα πολιτισμοῦ. Θὰ ἔλεγα μάλιστα ἕναν τιτάνιο ἀγώνα πολιτισμοῦ. Ὄχι γιὰ νὰ κρατήσουμε κάποιο φολκλόρ, ἢ γιὰ νὰ μείνουμε πιστοὶ σὲ κάποια ἰδέα περὶ πολιτισμικῆς ἢ φυλετικῆς καθαρότητας. (Γιατὶ πολλὲς φορὲς ἡ ἀναζήτηση τῆς παράδοσης καὶ τῆς ταυτότητας μετατρέπονται σὲ προσχήματα καὶ ὁδηγοῦν στὴν ἀπομόνωση καὶ τὸν φυλετισμό). Ἀλλὰ γιὰ νὰ βροῦμε, νὰ γνωρίσουμε, ν’ ἀγαπήσουμε καὶ νὰ κρατήσουμε τὴν πραγματικὴ βάση τοῦ δικοῦ μας πολιτισμοῦ, τῆς δικῆς μας ὀρθόδοξης ἑλληνικῆς παράδοσης, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἐλευθερία. Εἴμαστε κληρονόμοι ἑνὸς πολιτισμοῦ ἐλευθερίας.

Ἀνοίγεται λοιπὸν μπροστά μας ἕνα μακρὺ στάδιο μαθητείας, γνωριμίας, ἐξοικείωσης μ’ αὐτὸ ποὺ μᾶς παρέδωσαν οἱ πατέρες καὶ πρόγονοί μας. Καὶ ἂν μάθουμε νὰ ἀφουγκραζόμαστε τὴ φωνὴ τοῦ τόπου μας, τότε δὲν θὰ μπορεῖ νὰ μᾶς ἀγγίξει ἡ σύγχυση τοῦ σύγχρονου κόσμου. Γιατὶ αὐτὴ ἡ φωνὴ ἐπαναλαμβάνει σιγανὰ μέσα ἀπὸ τοὺς αἰῶνες πώς: Ὁ κάθε ὡραῖος χιτώνας τοῦ κόσμου τούτου (τὸ κάθε ἔργο πολιτισμοῦ), μπορεῖ – ἂν τὸ θελήσουμε – ν’ ἀγγίξει τὸ φῶς, νὰ γίνει δίαυλος τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

 

Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου

 

Τὸ ἄρθρο πρωτοδημοσιεύτηκε στὸ λογοτεχνικὸ περιοδικὸ τῆς Λευκωσίας «Ὕλαντρον», τεῦχος Νοεμβρίου 2001. Αναδημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Πειραϊκή Εκκλησία”, τεύχος 310, Ιανουάριος 2019, μέσα στα πλαίσια αφιερώματος με τον γενικό τίτλο «Εκκλησία και Πολιτισμός».

Το χαρακτικό έργο που πλαισιώνει τη σελίδα (“Χωριάτισα”, 1974) αποτελεί δημιουργία του Ράλλη Κοψίδη.

Πηγή:antifono.gr

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στους Αγίους Θεοδώρους Βλάγκας

7 марта, 2020 - 20:43
Η ιστορική κοινότητα των Αγίων Θεοδώρων Βλάγκας και η Περιφέρεια Υψωμαθείων πανηγύρισαν σήμερα (Σάββατο 7-3-2020) με την ευκαιρία της αναμνήσεως του δια κολλύβων θαύματος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος.    Στον ομώνυμο ιερό ναό, κατά τη Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τον οποίον υποδέχθηκαν, ο αρχιερατικώς προϊστάμενος Μητρ. Σηλυβρίας Μάξιμος και οι ιερείς της Περιφέρειας Υψωμαθείων. Έξω από την κύρια είσοδο του ναού είχε τοποθετηθεί ανθοστολισμένη μεγάλη εικόνα του Αγίου Θεοδώρου και στον νάρθηκα λείψανο για προσκύνηση των πιστών. Στη Θεία Λειτουργία συμπροσευχήθηκε ο Μητρ. Λέρου και Καλύμνου κ. Παΐσιος και πιστοί από την Πόλη και το εξωτερικό.    Πριν την απόλυση της Θείας Λειτουργίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε κόλλυβα. Κατά την έξοδό του από τον ναό, ο κ. Βαρθολομαίος αποκάλυψε στον νάρθηκα δύο ψηφιδωτά. Το ένα με τη μορφή του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος και το άλλο με τη μορφή του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου, έργα του Αθηναίου ψηφιδογράφου Ιωάννη Μαστορόπουλου.    Μετά στην αίθουσα της κοινότητας τα μικρά παιδιά του σχολείου και του καλλιτεχνικού εργαστηρίου του Κοντοσκαλίου παρουσίασαν καλλιτεχνικό πρόγραμμα, υπό τη διεύθυνση του πρεσβ. Βασίλειου Ιωαννίδη.    Το μεσημέρι ο Πατριάρχης ευλόγησε το γεύμα που παρατέθηκε προς τιμή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου από την Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Βλάγκας. Ο Μητρ. Σηλυβρίας Μάξιμος, σε ομιλία του, αφού αναφέρθηκε στην αγαπητική, όπως είπε, παρουσία των δύο προκαθημένων στον τόπο που τιμάται και επιτελέστηκε το θαύμα της φιλανθρωπίας και αγάπης του Θεού και του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, τόνισε ότι «η πρόνοια του Αγίου Πνεύματος έθεσε την Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως να είναι το θεσμικό κέντρο της αγαπητικής ευχαριστιακής κοινωνίας όλων των κατά τόπους εκκλησιών». Συναφώς εξήγησε ότι σε αυτή την κοινωνία «δεν χωρεί ατομισμός και μάλιστα εκκλησιολογικός και εκκλησιαστική αντικανονική πεισματική κυριαρχία, δηλαδή πτωτικές καταστάσεις οι οποίες επιτρέπουν και ανέχονται τον αποκλεισμό πολλών ορθοδόξων πιστών από την αγαπητική αυτή ενότητα και αγάπη, μάλιστα πιστών που επιθυμούν την ένταξή τους σε αυτήν την αγαπητική ενότητα».   Σύμφωνα με τον Μητρ. Σηλυβρίας, όσοι αμφισβητούν τον ρόλο του πρώτου της ορθοδοξίας, ο οποίος αποσκοπεί στη διακονία της αγαπητικής αυτής κοινωνίας και ενότητας, «αμφισβητούν κατ’ ουσία τον εν Αγίω Πνεύματι θεσμό της εκκλησίας και ακολουθούν την οδό που ακολουθεί στον ατομισμό και τη μοναξιά».    Και ο κ. Μάξιμος υπογράμμισε ότι ορισμένοι από τους προκαθημένους «διακηρύττουν και ισχυρίζονται υποκριτικά ότι δεν αμφισβητούν τον ρόλο αυτόν (του πρώτου της Ορθοδοξίας), αλλ’ όμως εργάζονται παρασκηνιακά και κρυφίως για την αποδόμηση του ρόλου της Πρωτόθρονου Εκκλησίας. Η ιστορία της προετοιμασίας και συγκλήσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου (Κρήτη 2016) αποδεικνύει του λόγου το αληθές!».    Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χαρακτήρισε ιστορικό και μαρτυρικό τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Βλάγκας. Η τιμή των αγίων και των μαρτύρων, είπε, ανήκει στον πυρήνα της ορθόδοξης ευσέβειας. «Οι άγιοι είναι βεβαίωσις και βεβαιότης ότι ο Χριστός κατευθύνει τη ζωή μας και την ιστορία της ανθρωπότητος», επεσήμανε.   Ο Πατριάρχης καλωσόρισε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο, ο οποίος ήταν παρών στην εορταστική σύναξη της Κοινότητος της Βλάγκας. Χαρακτήρισε τον κύριο Χρυσόστομο «φιλόθεο και φιλάνθρωπο, φιλογενή και ευγενή Πρωθιεράρχη και Αρχιεπίσκοπο, πεφιλημένο και περισπούδαστο αδελφό και συλλειτουργό».    Ο όρος «μαρτυρία» συνοψίζει, όπως είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, την ανεκτίμητη προσφορά του Αρχιεπισκόπου Κύπρου εις την Εκκλησία. Σημείωσε επίσης ότι εκτιμά ιδιαίτερα τη μέριμνα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του κυπριακού λαού, τον αγώνα του για την δικαιοσύνη και την ειρήνη, για τον διαθρησκειακό διάλογο και για την ενότητα της Χριστιανοσύνης.  Απευθυνόμενος στον προκαθήμενο της Εκκλησίας Κύπρου, ο κ. Βαρθολομαίος τόνισε: «Συμπλέουμε, Μακαριότατε, εις όλας τας προσπαθείας να αναδειχθεί η συμβολή της Ορθοδοξίας εις την αντιμετώπιση των μεγάλων συγχρόνων προβλημάτων… Συνεβάλλατε μεγάλως στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αλησμόνητος παραμένει η στήριξη την οποία προσφέρατε».    Εξάλλου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε ευαρέσκεια προς τον Μητροπολίτη Σηλυβρίας Μάξιμο για τη διακονία του και συνεχάρη τον πρόεδρο της Κοινότητας Βλάγκας Αναστάσιο Χονδρόπουλο και τους συνεργάτες του και τις κυρίες Εύα Θεοδωρίδου, πρόεδρο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Βλάγκας και την εκπαιδευτικό κυρία Χριστίνα Ντίζογλου, για το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο της στο δημοτικό σχολείο, το οποίο λειτουργεί στον περίβολο του Ιερού Ναού των Αγίων Θεοδώρων. Τον Πατριάρχη προσφώνησαν ο πρόεδρος της κοινότητος και η πρόεδρος της Φιλοπτώχου.    Συγκινημένος πήρε τον λόγο ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ο οποίος ευχαρίστησε για τις τιμές προς το πρόσωπό του. Εξέφρασε τον θαυμασμό του για την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ναοί στην Κωνσταντινούπολη παρά το μικρό ποίμνιό τους. Μεταξύ του κ. Χρυσόστομου και του προέδρου της κοινότητας Βλάγκας ανταλλάχθηκαν δώρα.    Του Αριστείδη Βικέτου  Πηγή: fanarion.blogspot.com  

Στήριξη Αρχιεπισκόπου Κύπρου στον Οικουμενικό Πατριάρχη – Χαιρετισμοί στο Φερίκιοϊ

7 марта, 2020 - 17:33
Εποικοδομητικές συνομιλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους κόλπους της Ορθοδοξίας είχαν χθες στο Φανάρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ο οποίος, με πρόσκληση του πρώτου επισκέπτεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

Οι συνομιλίες έγιναν στον απόηχο της συνάντησης στο Αμμάν, στην οποία πήραν μέρος μόνο πέντε από τις 15 κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες. Από την ανακοίνωση της συνάντησης έγινε σαφές ότι το Πατριαρχείο Μόσχας θέλει να υποσκελίσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο.    Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος έψεξε ορισμένους Προκαθημένους για την στάση τους, επισημαίνοντας πως αντιλήφθηκε ότι «δεν έχουν κατανοήσει ακόμα τα προβλήματα της Ορθοδοξίας». Δεν έχουν αντιληφθεί, είπε, ότι στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο το 2016, στην Κρήτη, έγιναν αρκετά, αλλά, δυστυχώς, σημείωσε, «δεν τα εφαρμόζουμε».    Ο Μακαριώτατος μίλησε αυστηρά και κάλεσε τους «φωνασκούντες», όπως τους χαρακτήρισε, «να προσγειωθούν και να αφήσουν τα μεγάλα λόγια,αν πράγματι θέλουν μια σωστή Ορθοδοξία». Για τον ίδιο, είπε, το ζήτημα δεν είναι η μνημόνευση- αναγνώριση του Μητροπολίτη Κιέβου, Επιφανίου, αλλά τα γενικότερα προβλήματα και η μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο.   Επίσης, επαίνεσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, διότι «για πρώτη φορά στην ιστορία της Εκκλησίας καθιέρωσε τις συνάξεις των Προκαθημένων. Είναι κάτι που σας τιμά ιδιαιτέρως. Ευελπιστούσατε, Παναγιώτατε, ότι θα λύναμε τελεσίδικα, και εγώ άρχισα να το πιστεύω, τα προβλήματα της Ορθοδοξίας». Ο κ. Χρυσόστομος παρατήρησε ότι είδε δυστυχώς, «το στενόκαρδο μερικών αδελφών Προκαθημένων».    Σχετικά με την υπερόρια δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και τη χορήγηση Αυτοκεφαλίας σε τοπικές Εκκλησίες με Τόμους, που ορίζουν σαφώς τα όριά τους, ο Κύπρου Χρυσόστομος ανέφερε πως σε πρόσφατες συναντήσεις του προέτρεψε άλλους Προκαθημένους (σ.σ. Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο) μην υπερβαίνουν αυτά τα όρια, κι ούτε να στέλνουν σε άλλες δικαιοδοσίες Επισκόπους τους, με την πρόφαση ότι υπάρχουν πολλοί ομοεθνείς τους, αντιβαίνοντας έτσι στην εκκλησιαστική τάξη και παράδοση.    Σχετικά με την πραγματοποίηση μιας μελλοντικής Μεγάλης Συνόδου, ο Μακαριώτατος τόνισε πώς ο ίδιος το είχε προτείνει μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο τής Κρήτης το 2016. Σε μια τέτοια περίπτωση, ανέφερε, πρέπει να τεθούν τα θέματα, να γίνουν σεβαστοί οι Τόμοι Αυτοκεφαλίας, που έδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για να προχωρήσουμε για το καλό τής Ορθοδοξίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είπε ότι ο Κύπρου Χρυσόστομος είναι «άνθρωπος του διαλόγου, με ανοικτούς ορίζοντας, με ποιμαντική ευαισθησία και οξύ αισθητήριο διά τα σημεία των καιρών». Ποτέ δεν υπήρξατε, Μακαριώτατε, «οπαδός μιάς κλειστής και εσωστρεφούς Ορθοδοξίας. Εις το σημείο αυτό, έχουμε κοινούς προβληματισμούς και κοινό προσανατολισμό», τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος. Τέλος, ανέφερε ότι για τη συμβολή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου «και της ευρυτέρας προσφοράς Σας εις την οικουμενικήν Ορθοδοξίαν, θα αναφέρωμεν περισσότερα κατά την προσφώνησίν μας την Κυριακήν της Ορθοδοξίας εις τον πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν».    Ο Κύπρου Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων, στο Φερίκιοϊ,και ανέγνωσε την πρώτη στάση των Χαιρετισμών προς την Θεοτόκο.    Στο τέλος της Ακολουθίας ο κ. Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στους Ρωμιούς της Πόλης, είπε ότι αισθάνεται ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί βρίσκεται ανάμεσα τους και γιατί στον Ναό των Αγίων Αποστόλων, που έχει ιστορία πάνω από 150 χρόνια, υπήρξε εφημέριος ο μακαριστός και προσφιλής Πατριάρχης, Δημήτριος. Επίσης, ο Κύπρου Χρυσόστομος, μεταξύ άλλων, τόνισε: «στις μέρες μας προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει τη ψυχική του γαλήνη και δεν τα καταφέρνει. Βλέπουμε πολέμους, ακαταστασία, διαμάχες, κι όλα αυτά, διότι δεν βάλαμε τον Χριστό μέσα μας, όπως Τον άφησε να εισέλθει στα σπλάχνα της η Παναγία μας. Αν όμως πράξουμε, όπως η Μητέρα όλων μας Υπεραγία Θεοτόκος, θα βρούμε την πραγματική γαλήνη, χαρά και ευτυχία». Τέλος, ευχήθηκε να ακολουθήσουν καλύτερες μέρες για όλο τον κόσμο και να επέλθει συμφιλίωση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων.    Ο Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της περιφέρειας Ταταούλων, ευχαρίστησε θερμά τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου για την τιμή και ευλογία να προσέλθει και να χοροστατήσει στον Ναό των Δώδεκα Αποστόλων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ακατάλυτους δεσμούς της Κωνσταντινούπολης και της Κύπρου και αναφέρθηκε σε συντομία στην περιφέρεια Ταταούλων και ιδιαίτερα στην ιστορία της κοινότητας Φερίκιοϊ και του Ιερού Ναού των Δώδεκα Αποστόλων. Ο Σασίμων Γεννάδιος ευχήθηκε η Παναγία να προστατεύει τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο για να πηδαλιουχεί σταθερά την Εκκλησίας της μαρτυρικής Κύπρου.    Του Αριστείδη Βικέτου  Πηγή: fanarion.blogspot.com  

Η Α’ Στάση Χαιρετισμών από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου στο Φανάρι

6 марта, 2020 - 21:50

Στον Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων, στο Φερίκιοϊ, χοροστάτησε και ανέγνωσε την πρώτη Στάση τών Χαιρετισμών προς τη Θεοτόκο ο εν Κωνσταντινουπόλει ευρισκόμενος Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος κατά την Παρασκευή 7 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια τής ακολουθίας ο Μακαριώτατος κήρυξε τον θείο λόγο. Απευθυνόμενος με ιδιαίτερη συγκίνηση προς τους εκκλησιαζομένους είπε ανάμεσα σε άλλα πως στις μέρες μας «προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει τη ψυχική του γαλήνη και δεν τα καταφέρνει. Βλέπουμε πολέμους, ακαταστασία, διαμάχες, κι όλα αυτά διότι δεν βάλαμε τον Χριστό μέσα μας, όπως Τον άφησε να εισέλθει στα σπλάχνα της η Παναγία μας. Αν όμως πράξουμε όπως η Μητέρα όλων μας Υπεραγία Θεοτόκος, θα βρούμε την πραγματική γαλήνη, χαρά και ευτυχία.

Κι η αίσθηση τής γνήσιας χαράς, δηλαδή τής παρουσίας τού Θεού μέσα μας, θα είναι αυτή που αφενός θα μάς δώσει την πληρότητα τής ζωής μας και αφετέρου θα μάς οδηγήσει στο να αντιμετωπίζουμε τα υλικά ως εφήμερα.

Η Παναγία μας έκανε το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία όλου του κόσμου, όχι μόνο τη δική της. Ακόμη και κάτω από τον Σταυρό, βλέποντας τον Υιό της να πεθαίνει και οδυρομένη στα σπλάχνα, παρόλο που ήξερε τι θα γινόταν, εντούτοις έκανε το θέλημά Του».

Ο Μακαριώτατος εξέφρασε προς τους πιστούς την χαρά του που αξιώθηκε να αναγνώσει τούς Χαιρετισμούς σ’ αυτή την ενορία, καθότι εφημέριός της υπήρξε κι ο μακαριστός προσφιλής στον Μακαριώτατο Πατριάρχης κυρός Δημήτριος.

Τέλος, ευχήθηκε να ακολουθήσουν καλύτερες μέρες για τον κόσμο ολόκληρο και να συμφιλιωθούν οι λαοί μας.

Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε ο Σεβασμιώτατος Μητροπ. Σασίμων κ. Γεννάδιος, Αρχιερατικός προϊστάμενος τής Ενορίας, ο οποίος ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την παρουσία του στην ενορία και στην πόλη γενικότερα. Μίλησε για τους δεσμούς της Κωνσταντινούπολης και της Κύπρου και τού ευχήθηκε η Παναγία να τον έχει πάντοτε καλά ώστε να οδηγεί σταθερά το πηδάλιο της Εκκλησίας τής μαρτυρικής Κύπρου μας.

Αρχιμ. Τριφύλλιος Ονησιφόρου

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου 

 

Α’ Στάση Χαιρετισμών από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου στο Φανάρι

6 марта, 2020 - 21:46

Στον Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων, στο Φερίκιοϊ, χοροστάτησε και ανέγνωσε την πρώτη Στάση τών Χαιρετισμών προς τη Θεοτόκο ο εν Κωνσταντινουπόλει ευρισκόμενος Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος κατά την Παρασκευή 7 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια τής ακολουθίας ο Μακαριώτατος κήρυξε τον θείο λόγο. Απευθυνόμενος με ιδιαίτερη συγκίνηση προς τους εκκλησιαζομένους είπε ανάμεσα σε άλλα πως στις μέρες μας «προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει τη ψυχική του γαλήνη και δεν τα καταφέρνει. Βλέπουμε πολέμους, ακαταστασία, διαμάχες, κι όλα αυτά διότι δεν βάλαμε τον Χριστό μέσα μας, όπως Τον άφησε να εισέλθει στα σπλάχνα της η Παναγία μας. Αν όμως πράξουμε όπως η Μητέρα όλων μας Υπεραγία Θεοτόκος, θα βρούμε την πραγματική γαλήνη, χαρά και ευτυχία.

Κι η αίσθηση τής γνήσιας χαράς, δηλαδή τής παρουσίας τού Θεού μέσα μας, θα είναι αυτή που αφενός θα μάς δώσει την πληρότητα τής ζωής μας και αφετέρου θα μάς οδηγήσει στο να αντιμετωπίζουμε τα υλικά ως εφήμερα.

Η Παναγία μας έκανε το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία όλου του κόσμου, όχι μόνο τη δική της. Ακόμη και κάτω από τον Σταυρό, βλέποντας τον Υιό της να πεθαίνει και οδυρομένη στα σπλάχνα, παρόλο που ήξερε τι θα γινόταν, εντούτοις έκανε το θέλημά Του».

Ο Μακαριώτατος εξέφρασε προς τους πιστούς την χαρά του που αξιώθηκε να αναγνώσει τούς Χαιρετισμούς σ’ αυτή την ενορία, καθότι εφημέριός της υπήρξε κι ο μακαριστός προσφιλής στον Μακαριώτατο Πατριάρχης κυρός Δημήτριος.

Τέλος, ευχήθηκε να ακολουθήσουν καλύτερες μέρες για τον κόσμο ολόκληρο και να συμφιλιωθούν  οι λαοί μας.

Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε ο Σεβασμιώτατος Μητροπ. Σασίμων κ. Γεννάδιος, Αρχιερατικός  προϊστάμενος τής Ενορίας, ο οποίος  ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για την παρουσία του στην ενορία και στην πόλη γενικότερα. Μίλησε για τους δεσμούς της Κωνσταντινούπολης και της Κύπρου και τού ευχήθηκε η Παναγία να τον έχει πάντοτε καλά ώστε να οδηγεί σταθερά το πηδάλιο της Εκκλησίας τής μαρτυρικής Κύπρου μας.

Αρχιμ. Τριφύλλιος Ονησιφόρου
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Απάντηση Αρχιεπίσκοπου Κύπρου προς Οικουμενικό Πατριάρχη

6 марта, 2020 - 19:29

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, αφού ευχαρίστησε τον Παναγιώτατο για τη θερμή υποδοχή και τα λόγια αδελφικής αγάπης που τού απηύθυνε, εξέφρασε προς τον Παναγιώτατο τις θερμές ευχαριστίες του για την πρόσκληση, αλλά και για την φιλοξενία που του παρείχε, εκ μέρους του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κατά την πρόσφατη επίσκεψή του για λόγους υγείας στις ΗΠΑ.

 Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος ανέφερε πως «Ερχόμενος εδώ δέχθηκα πολλά τηλεφωνήματα, και από Προκαθημένους και από Αρχιερείς και από φίλους, “τι θα κάνετε στην Πόλη όταν θα πάτε;”

Και αμέσως, είπε στον Παναγιώτατο την απάντηση που έδινε σε όλους: «το πρόβλημα της Ορθοδοξίας για μένα προσωπικά, και πιστεύω και για τον Παναγιώτατο, δεν είναι αν θα αναγνωρίσω τον Προκαθήμενο της Ουκρανικής Εκκλησίας. Εμένα αυτό δεν λέει τίποτα. Μπορούσα να τους αναγνωρίσω και χθες, και σήμερα και αύριο. Δεν υπάρχει για μένα κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα για μένα είναι τα προβλήματα της Ορθοδοξίας. Δυστυχώς μερικοί δεν έχουν αντιληφθεί, και όσοι Προκαθήμενοι δεν μετείχαν των Πανορθοδόξων διασκέψεων, δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να καταλάβουν. Προσπάθησα να εμφυσήσω σε μερικούς την άποψή σας, ότι δεν είναι να γίνει επί του παρόντος συνάντησις Προκαθημένων, γιατί τριάντα χρόνια περίπου που έκανα Μητροπολίτης, εκπροσωπούσα την Εκκλησία της Κύπρου εις τας Πανορθοδόξους Διασκέψεις και εκεί έβλεπα πως συμπεριφέρονταν οι εκπρόσωποι των Εκκλησιών. Και ήτο προς τιμήν σας που καθορίσατε για πρώτην φορά στην ιστορίαν της Εκκλησίας τας συναντήσεις των Προκαθημένων. Είναι κάτι που σας τιμά ιδιαιτέρως. Ευελπιστούσατε ότι με την συνάντηση των Προκαθημένων θα λύναμε τελεσίδικα, και εγώ άρχισα να το πιστεύω, τα προβλήματα της Ορθοδοξίας. Και είδα το στενόκαρδο μερικών αδελφών Προκαθημένων σε συναντήσεις που είχαμε, και  είδα πάνω από τους μισούς Προκαθημένους. Έχω αντιληφθεί ότι δεν έχουν αντιληφθεί, κατανοήσει ακόμα τα προβλήματα της Ορθοδοξίας. Δεν έχουν αντιληφθεί τι κάναμε στην Μεγάλη Σύνοδο. Κάναμε αρκετά, βέβαια δεν τα εφαρμόζουμε. Και ένας λόγος που στο Σαλτσμπουργκ ήθελα την σύμφωνη γνώμη σας να τους επισκεφθώ, ο στόχος μου ήταν [ότι] αυτά τα προβλήματα πρέπει να λυθούν».

Συνεχίζοντας ο Μακαριώτατος τόνισε πως «αυτοί που φωνασκούν, αν πράγματι θέλουν μια σωστή Ορθοδοξία, πρέπει να προσγειωθούν και να αφήσουν τα μεγάλα λόγια, και μόνο με την ταπείνωση που θα την φέρει μέσα μας ο Χριστός, ο Οποίος μάς παρέχει πληρότητα στην ζωή, μπορούν να βοηθήσουν την Εκκλησία».

Σχετικά με την υπερόρια δικαιοδοσία τού Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και στη χορήγηση Αυτοκεφαλίας σε τοπικές Εκκλησίες με Τόμους που ορίζουν σαφώς τα όριά τους, ο Μακαριώτατος ανέφερε πως σε πρόσφατες συναντήσεις που είχε με άλλους Προκαθημένους, τούς προέτρεψε να μην υπερβαίνουν αυτά τα όρια, κι ούτε να στέλνουν σε άλλες διακιοδοσίες Επισκόπους τους, με την πρόφαση ότι υπάρχουν πολλοί ομοεθνείς τους, αντιβαίνοντας έτσι στην εκκλησιαστική τάξη και παράδοση.

«Απτό παράδειγμα, είπε ο Μακαριώτατος, είμαστε εμείς, η Εκκλησία τής Κύπρου. Έχουμε πέραν των 300 000 Ελληνοκυπρίων στην Αγγλία, άλλους στον Καναδά, στην Αυστραλία. Στείλαμε καμμία φορά επίσκοπο δικό μας εκεί για να τους διαποιμαίνει; Αντιθέτως, τους προτρέπουμε να ακολουθούν τον κατά την εκκλησιαστική τάξη ορισθέντα Αρχιερέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στου οποίου την δικαιοδοσία υπάγονται αυτές οι περιοχές».

Σχετικά με την πραγματοποίηση μίας μελλοντικής Μεγάλης Συνόδου, ο Μακαριώτατος τόνισε πώς ο ίδιος το είχε προτείνει ευθύς αμέσως μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο τής Κρήτης το 2016. «Σε μια τέτοια περίπτωση, ανέφερε, πρέπει να βάλουμε εμείς τα θέματα, οι υπόλοιποι Προκαθήμενοι και σεβόμενοι τους Τόμους που προηγουμένως έδωσε σε αρκετούς από αυτούς το Οικουμενικό Πατριαρχείο να προχωρήσουμε για το καλό τής Ορθοδοξίας. Ούτε με τους ετσιθελισμούς, ούτε με τους εγωισμούς, αλλά μόνο με τον Θεό να ενεργεί μέσα μας.

Μερικοί αδελφοί Προκαθήμενοι δυσκολεύονταν να το πουν. Τους είπα, όμως, ελάτε μαζί μου, και το θάρρος ή ακόμη και το θράσος, το διαθέτω εγώ. Θα τα πω έξω από τα δόντια. Μόνον έτσι θα έχουμε μια σωστή Ορθοδοξία και θα πορευτούμε σύμφωνα με το θέλημα τού Θεού. Διαφορετικά ματαιοπονούμε».  

Τέλος, ο Μακαριώτατος, ο οποίος συνοδεύεται από τον  Μητροπολίτη Κιτίου κ. Νεκτάριο, τον διάκονο Μιχαήλ και τον διευθυντή του Ιδιαιτέρου Αρχιεπισκοπικού Γραφείου θεολόγο κ. Μιχαήλ Σπύρου, ευχαρίστησε και πάλι τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την πρόσκλησή του να επισκεφθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, “και γι’ αυτή την ωραία συνάντηση ούτως ώστε να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την Ορθοδοξία μας. Με ενδιαφέρει προσωπικά, είμαστε εργάτες της Εκκλησίας, απ΄αυτόν τον κόσμο θα φύγουμε, και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Ορθοδοξία. Δεν έχουμε καμία φιλοδοξία ούτε να μείνει το όνομα μας, ούτε να μας κάνει παλαμάκια κανείς, ούτε να μας πει μπράβο”.

 

Αρχιεπισκοπικό Γραφείο

Στο Φανάρι σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος

6 марта, 2020 - 15:36
Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την άφιξη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Χρυσοστόμου Β’ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και από την υποδοχή του από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο (Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020). 

φώτο: Οικουμενικό Πατριαρχείο / Νίκος Μαγγίνας   Πηγή: fanarion.blogspot.com    

Οι Ασσιώτες εορτάζουν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου (25/3/2020)

6 марта, 2020 - 15:02

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή ανακοινώνει ότι έχει προωθηθεί αίτημα στα Ηνωμένα Έθνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών για εκκλησιασμό στην Παναγία της Άσσιας το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020. Σε περίπτωση μη ευόδωσης της προσπάθειας, οι Εκκλησιαστικές Επιτροπές Τιμίου Πρόδρομου και Αγίου Γεωργίου Άσσιας μαζί με το Κοινοτικό Συμβούλιο και όλα τα Σωματεία προσκαλούν τους συγχωριανούς στον πανηγυρικό Εσπερινό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Ι. Ν. Παναγίας Παλλουριωτίσσης, την Τρίτη 24/3/2020, και ώρα 5.00 μ.μ., όπου ιερουργεί ο Ασσιώτης Πρωτοπρεσβύτερος π. Μιχαήλ Μαλλιάπης.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους Εκκλ. Επίτροπους: Κοινοτάρχη κ. Γεώργιο Ιωάννου τηλ. 99624603, Πρωτοπρ. π. Μιχαήλ Μαλλιάπη τηλ. 99883799 και κ. Παναγιώτη Σίσκο τηλ. 99558518.

Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή, για τις Εκκλησιαστικές Επιτροπές της κατεχόμενης Άσσιας

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος έφθασε στην Πόλη – Θερμή υποδοχή από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

6 марта, 2020 - 13:30
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ο οποίος αργά το απόγευμα έφθασε στην Πόλη με πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, θα επισκεφθεί αύριο το Φανάρι και θα έχει κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν οι Μητροπολίτες Σασίμων Γεννάδιος και Ικονίου Θεόληπτος, καθώς και ο Μέγας αρχιδιάκονος Θεόδωρος. 
Τον Αρχιεπίσκοπο συνοδεύουν ο Μητροπολίτης Κιτίου Χρυσόστομος, ο διάκονος Μιχαήλ και ο διευθυντής του ιδιαιτέρου αρχιεπισκοπικού γραφείου, Μιχάλης Σπύρου.    Το βράδυ ο Οικουμενικός Πατριάρχης πέρασε από το ξενοδοχείο, όπου έχει καταλύσει ο Αρχιεπίσκοπος, και πήγαν μαζί για δείπνο. Μόλις αντάμωσαν αντάλλαξαν θερμό αδελφικό ασπασμό. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε αγαλλίαση και χαρά, που είδε τον Αρχιεπίσκοπο μετά την δοκιμασία της υγείας του και του ευχήθηκε να είναι πολλά, τα έτη του και με την Χάρη του Θεού να είναι στο πηδάλιο της Εκκλησίας Κύπρου δυνατός, ακλόνητος, στύλος της ευσέβειας των Κυπρίων και της Ορθοδοξίας.    Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, καταφανώς συγκινημένος, μας δήλωσε ότι ευχαριστεί τον Θεό, που τον αξιώνει να κάνει, μετά την ασθένεια του και την θεραπεία στις ΗΠΑ, το πρώτο ταξίδι του στο σεπτό κέντρο της Ορθοδοξίας.    «Αισθάνομαι θαυμάσια για την προσωπική πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη να είμαστε συλλειτουργοί μεθαύριο, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αυτό για μένα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, λόγω της θεραπείας μου στην Αμερική», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος.    «Από ενδιαφέρον για την υγεία μου, ενώ ήμουν στο κρεββάτι του πόνου, τηλεφώνησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και του υποσχέθηκα ότι, αν όλα πάνε καλά, θα κάνω το ταξίδι. Δόξα στον Άγιο Θεό πέρασαν οι δυσκολίες και είμαι στην ευχάριστη θέση να βρίσκομαι στην Πόλη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο», είπε.    Απαντώντας σε ερώτηση μας, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος τόνισε ότι οι σχέσεις των Εκκλησιών Κωνσταντινουπόλεως και Κύπρου «ήταν, είναι και θα είναι πέρα από αδελφικές». Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος τους συνδέει αδελφική φιλία πάνω από 42 χρόνια.    «Γνωριστήκαμε όταν και οι δύο είμεθα νέοι Μητροπολίτες στην Ελβετία στις Πανορθόδοξες Διασκέψεις». Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος μίλησε με επαινετικά λόγια για τον Οικουμενικό Πατριάρχη. «Ξέρω καλά την αγάπη του και τον απλό και άδολο τρόπο της συμπεριφοράς του προς κληρικούς και λαϊκούς. Επίσης, είδα τον συστηματικό τρόπο εργασίας του και την καθαρή του σκέψη». Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος είπε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι κάποια χρονιά την ημέρα της εορτής του βρισκόταν σε Πανορθόδοξη Διάσκεψη μαζί με Μητροπολίτες άλλων Εκκλησιών και μόνο ο σημερινός Οικουμενικός Πατριάρχης του ευχήθηκε και του δώρισε δώδεκα μαντίλια με κεντημένο τον δικέφαλο αετό.    Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος από της εκλογής του επισκέπτεται για τρίτη φορά το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η πρώτη, η λεγόμενη «ειρηνική επίσκεψη», ήταν τον Απρίλιο του 2010. Ήταν ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας Κύπρου, μετά τον Σωφρόνιο Γ’ (1865-1900), που επισκέφτηκε το Φανάρι. Η δεύτερη επίσκεψη του κ. Χρυσόστομου έγινε το 2014 για την σύναξη των Προκαθημένων, η οποία αποφάσισε την σύγκληση το 2016 της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.    Την Παρασκευή 7 Μαρτίου το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος θα χοροστατήσει στον Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων, στο Φερίκιοϊ, και θα αναγνώσει την πρώτη στάση των Χαιρετισμών προς την Θεοτόκο.   Του Αριστείδη Βικέτου  

Πανήγυρις της Παναγίας Ευαγγελίστριας της κωμοπόλεως της Λύσης (24-25 Μαρτίου 2020)

6 марта, 2020 - 12:45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή ανακοινώνει προς το Χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι η Εκκλησιαστική Επιτροπή Παναγίας της Λύσης, ο Δήμος Λύσης, και όλα τα οργανωμένα σύνολα της κωμοπόλεως καλούν τους Λυσιώτες να συμμετάσχουν στον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και να τιμήσουν τη Θαυματουργό Παναγία της Κατεχόμενης Λύσης.

 Την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, στις 5:00 μ.μ. θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς, στον οποίο ιερουργεί ο Λυσιώτης Οικονόμος, π. Γεώργιος Καπαρής και φυλάσσεται προσωρινά η Θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Λύσης. Του Μεγάλου Εσπερινού θα προστεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ο οποίος θα κηρύξει το θείο λόγο.

 Την Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2020, ανήμερα της Εορτής, θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον ίδιο Ιερό Ναό προϊσταμένου του Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.

 Για ακόμη μια φορά η Εκκλησιαστική Επιτροπή Παναγίας της Λύσης ευχαριστεί το Δήμο Λύσης και όλα τα οργανωμένα σύνολα της κωμοπόλεως για την ετοιμασία του εορτασμού.

Μετά το πέρας του Εσπερινού, θα εγκαινιαστεί Φιλανθρωπική Αγορά με λυσιώτικα προϊόντα και κατασκευές που προσφέρθηκαν από εθελοντές. Τα έσοδα της Φιλανθρωπικής Αγοράς θα δοθούν για ενίσχυση των δυσπραγούντων Λυσιωτών.

 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται, στον πρώην Δήμαρχος κ. Ανδρέα Τοφιά (Επίτιμος Πρόεδρος Εκκλησιαστικής Επιτροπής),  τηλ. 24364069 και 99466414 και στην κα Κατερίνα Παρπούνα (Δήμος Λύσης), τηλ. 24661444.

Τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής:

Πρωτ. π. Γεώργιος Καπαρής

Πρωτ. π. Σάββας Χατζηιωνάς

Αρτέμος Κουσιάππας

Ιωάννης Κεκκουρής

Μιχάλης Κόκκινος

Μαργαρίτα Σπύρου

Παναγιώτης Χατζηαντώνης

 

Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, για την Εκκλησιαστική Επιτροπή Παναγίας της Λύσης

6 Μαρτίου 2020.

Страницы